Leefsleutels

In het eerste jaar worden in het wekelijks uur Vormen van… (in de Klassieke Studiën om de twee weken) o.a. de volgende thema’s behandeld:

 • de vakoverschrijdende eindterm Leren leren: het aanleren van een goede studiemethode, het maken van een studieplanning… (1ste trimester)
 • sociale vaardigheden: het bewust maken van het eigen gedrag en de manier waarop we met elkaar omgaan; het trainen van bekwaamheid om gezonde keuzes te maken en risicogedrag te vermijden.

In het tweede jaar wordt op dit vlak verder gewerkt in het uur Leefsleutels (33ste lesuur): naast het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen heeft Leefsleutels ook de bedoeling om de relaties van jongeren met hun omgeving (thuis, school, jeugdbeweging…) te verbeteren, de kwaliteit van hun leven te verhogen, hun fysische én psychische gezondheid te bevorderen.

Een greep uit de thema’s:

 • groepsvorming
 • verbondenheid
 • zelfvertrouwen
 • verantwoordelijkheid opnemen
 • opkomen tegen groepsdruk

In het tweede en derde trimester wordt ook de nodige tijd uitgetrokken voor de studiekeuzebegeleiding naar de tweede graad toe.
Dit gebeurt via een negenstappenplan:

 • Stap 1: Belangstellingsproef “I study – I like”: tussen 6 maart en 17 maart ’17
 • Stap 2: Zelfconceptontwikkeling: tussen 18 april en 21 april ‘17
 • Stap 3: Info 2de graad voor leerlingen door directie: dinsdag 25 april ‘17
 • Stap 4: Kennismaking met studierichtingen in 2de en 3de graad: woensdag 3 mei ’17
 • Stap 5: Infomoment voor ouders: donderdag 4 mei ’17
 • Stap 6: Leerlingen maken voorlopige keuze: tussen 8 mei en 13 mei ’17
 • Stap 7: Klassenraad: maandag 15 mei ’17 en dinsdag 16 mei ‘17
 • Stap 8: Terugkoppeling KR naar de leerlingen: tussen 22 mei en 2 juni ’17
 • Stap 9: Eventuele oudercontacten: tussen 18 mei en 2 juni ‘17

In Vormen van… en Leefsleutels worden geen toetsen gemaakt en geen punten gegeven. Toch vinden wij het belangrijk te werken met onze leerlingen aan een klimaat van openheid verdraagzaamheid. Het is nodig en goed, naast het kennis meegeven, te zorgen voor het welbevinden van allen.