CLIL: Content and Language Integrated Learning

Sinds het schooljaar 2019-2020 biedt het Sint-Janscollege vrijblijvend voor enkele vakken CLIL-lessen aan in het Engels (naast de bestaande lessen in het Nederlands).

Wat?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Met activerende werkvormen worden leerlingen geprikkeld om in een vreemde taal kennis te verwerven en te verwerken.

Waarom?

De leerwinst bij leerlingen in CLIL-onderwijs is hoog. Jongeren tonen zich meer gebeten om zich de vakinhoud eigen te maken. Hun denkvermogen wordt krachtiger uitgedaagd. Ze ontwikkelen hun communicatieve vaardigheid in de vreemde taal en kijken met nieuwsgieriger blik naar andere culturen.

Door wie?

Onze CLIL-leerkrachten beschikken over een C-1 taalcertificaat voor Engels en hebben zich bijgeschoold in de specifieke CLIL-didactiek.

Met activerende en vernieuwende werkvormen willen ze de leerlingen aanmoedigen om spontaan de vreemde taal te gebruiken en hun kennis ervan uit te breiden. Waar die kennis nog onvoldoende blijkt, biedt het Nederlands steeds uitkomst. CLIL-leerkrachten beoordelen niet de taalkennis of de taalvaardigheid van de leerlingen (men kan er dus geen punten mee verliezen), maar helpen en verbeteren indien nodig.

Voor wie?

Moet je reeds sterk zijn in de vreemde taal om CLIL-lessen te volgen?

Dit is meegenomen, maar hoeft zeker niet! Ongeacht hun taalvaardigheid zijn leerlingen er steeds bij gebaat wanneer ze op regelmatige en op een alternatieve manier in contact komen met de vreemde taal.

Leerlingen in wetenschappelijke richtingen of STEM-richtingen, waarin de klemtoon minder op taal ligt, genieten zo de voordelen van een taalbad.

Een zaakvak, zoals bv. aardrijkskunde of fysica, in een vreemde taal volgen kan de belangstelling en de motivatie bevorderen en mogelijke tegenzin wegnemen.

Les krijgen in een vreemde taal dwingt leerlingen met grotere aandacht de les te volgen. Ze leren bewust hun gedachten nauwkeuriger te verwoorden en kunnen vlotter schakelen tussen moedertaal en vreemde taal.

Voorwaarden

Wie voor CLIL kiest, doet dat voor een volledig schooljaar. Men moet dus voldoende gemotiveerd zijn.

Aanbod

In schooljaar 2021-2022 bestaat het volgende aanbod:

  • Techniek voor leerlingen van het tweede jaar in de basisopties Latijn, Latijn-STEM en STEM-wetenschappen.
  • Latijn voor leerlingen die in het derde jaar de richting Latijn of Latijn-STEM volgen.
  • Lichamelijke opvoeding voor alle leerlingen in het vierde jaar.
  • Aardrijkskunde voor leerlingen die in het zesde jaar een wetenschappelijke richting volgen.

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie