Beroepenavond 2018

Gepost op 27 maart 2018 om 12:48 • Uncategorized

Voor onze laatstejaars is het dezer dagen de meest gehoorde vraag: “Wat ga je volgend jaar doen?”

Onderzoek wijst uit dat een goed opgebouwd en doorleefd studiekeuzeproces één van de belangrijkste voorwaarden is voor welslagen in het hoger onderwijs.

Daarom tracht SJC zijn laatstejaars hierin te begeleiden via een doordacht traject met werkbundels en verschillende activiteiten, onder meer de info-avond WIHO (oktober), de SID-IN beurs (januari) en de beroepenavond in maart, één van die vele stevige tradities van SJC.

Nieuw dit jaar is het online exploratie-instrument Columbus van de Vlaamse Overheid. De leerlingen vulden klassikaal 3 modules in: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’ en kregen nadien een feedbackrapport. Hoewel Columbus nog in de experimentele fase zit en enkele kinderziektes vertoont, geloven we dat deze gevalideerde testen het studiekeuzeproces kunnen ondersteunen.

Doorheen het studiekeuzetraject moedigen we de leerlingen aan om zichzelf te verkennen (hun interesses, waarden, persoonlijkheid, kennis en vaardigheden), om het hoger onderwijs in de breedte te verkennen (bijvoorbeeld het onderscheid tussen professionele bachelor PBA en de academische bachelor ABA), om zich te verdiepen in enkele studierichtingen, en om tot slot een goed onderbouwde keuze te maken waarmee de leerling zich kan binden.

De beroepenavond bood onze laatstejaars de gelegenheid om studierichtingen in de diepte te verkennen door in dialoog te gaan met zo’n 170 studenten en mensen uit het werkveld, die 80 verschillende studierichtingen vertegenwoordigden.

Uit een bevraging blijkt dat 38% van onze laatstejaars dankzij de beroepenavond het aantal keuzeopties heeft kunnen beperken. Bij ongeveer 10% van de leerlingen nam de twijfel echter opnieuw toe na de beroepenavond: het zet deze leerlingen aan om het keuzeproces opnieuw (deels) te doorlopen, wat kans geeft op een nieuwe, meer gefundeerde studiekeuze. Maar liefst 25% van onze laatstejaars heeft na de beroepenavond de studiekeuzeknoop definitief doorgehakt!

De beroepenavond zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van velen:

– alle sprekers die zich een avond vrij gemaakt hebben om met veel enthousiasme te getuigen over hun studierichting of job, en zo hun passie overbrachten op jonge mensen op de drempel van een belangrijke keuze

– Pascale, Kaat, Saskia, Frédéric en Vincent van het oudercomité die sinds oktober onvermoeibaar gezocht hebben naar mensen uit het beroepenveld

– de andere vrijwilligers van het oudercomité die de fijne receptie na de beroepenavond verzorgd hebben

– de collega’s van het secretariaat voor hun praktische ondersteuning en de collega’s die host waren tijdens de beroepenavond

Dankzij jullie werd de beroepenavond voor vele zesdejaars een waar kantelmoment in hun studiekeuzeproces: van harte bedankt voor jullie bijdrage!

Delphine Deleersnyder, Bieke Vercruysse en Ruben Verniest, werkgroep studiekeuzebegeleiding derde graad

Klik hier om het fotoalbum te bekijken