Kosten en Financiering

In het schoolreglement staat een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar. Toch geven we u graag al een kort overzicht.

Campus Heiveld

Handboeken en schoolbenodigdheden

In de tweede helft van juni ontvangt u een lijst met de aan te schaffen hand- en werkboeken.

  • Handboeken worden gehuurd, waarvoor u een huurprijs + waarborg aan de school betaalt.
  • Werkboeken en atlas worden aangekocht. Indien u wenst dat de school instaat voor het aanschaffen van deze boeken, gelieve dan de ingevulde boekenlijst, die u wordt overhandigd, zo vlug mogelijk terug te bezorgen op het secretariaat.

Eind augustus (u ontvangt een uitnodiging!) kan het boekenpakket afgehaald worden. De betaling gebeurt enkel via bancontact.

De school werkt in de 1ste graad met de rekenmachine TI-30XB-multiview (zelf aan te schaffen).

Schoolrekeningen

  • Trimesterrekening 1: begin december
  • Trimesterrekening 2: eind maart
  • Trimesterrekening 3: begin juni

In het schoolreglement staat een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar.

Turnkledij

Het turnuniform bestaat uit een donkerblauwe short (€ 10,-) en lichtblauwe T-shirt (€ 12,-), te verkrijgen op school tijdens de eerste les lichamelijke opvoeding. De betaling gebeurt via trimesterrekening 1.
De leerlingen zorgen zelf voor witte turnpantoffels en een zwembroek (j) / badpak (m). De regels van het zwembad staan niet toe dat er in zwemshort/bikini wordt gezwommen.

Huren kluisjes

De huurprijs bedraagt € 10,- per schooljaar.

Aan het begin van een huurperiode betaalt de huurder een waarborg van € 8,-. Indien twee leerlingen samen een kluisje huren, betalen zij samen € 10,- huurprijs en elke leerling de waarborg van € 8,- voor de sleutel.

Bij het inleveren van de sleutel op het einde van het schooljaar wordt de waarborg terugbetaald.
U krijgt vanaf eind augustus de kans om aanvraag te doen voor het huren van een kluisje.
De betaling gebeurt via trimesterrekening 1.

Campus Visitatie

Handboeken en schoolbenodigdheden

Jaarlijks ontvangen de leerlingen een boekenlijst. Aan de hand van die lijst kopen de leerlingen zelf de nodige handboeken. Om de kans te geven tweedehandsboeken te kopen, wordt een handboekenbeurs op de laatste dag van het schooljaar georganiseerd. Ook tweedehandse turnkledij kan daar aangeschaft worden.

Werkschriften behorend bij sommige leermethodes, schoolagenda en atlas, worden op school gekocht bij het begin van het schooljaar.

Schoolrekeningen

  1. Boekenrekening: aanvang schooljaar bij het afhalen van de boeken
  2. Trimesterrekening 1: begin december
  3. Trimesterrekening 2: begin maart
  4. Trimesterrekening 3: begin juni

Turnkledij

Het turnuniform bestaat uit een donkerblauwe short (€ 10,-) en lichtblauwe T-shirt (€ 12,-), te verkrijgen op school tijdens de eerste les lichamelijke opvoeding. De betaling gebeurt via de trimesterrekening.

Huren kluisjes

De huurprijs bedraagt € 10,- per schooljaar.

Aan het begin van een huurperiode betaalt de huurder een borgsom van € 8,-. Indien twee leerlingen samen een groot kluisje huren, betalen zij samen € 12,- huurprijs en elke leerling de borgsom van € 8,- voor de sleutel.

De betaling gebeurt via de trimesterrekening.

Bij het inleveren van de sleutel op het einde van het schooljaar wordt de borgsom terugbetaald.
U krijgt vanaf eind augustus de kans om aanvraag te doen voor het huren van een kluisje.

Studietoelagen van de Vlaamse Overheid
Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien ook u! Surf voor meer informatie naar: http://onderwijs.vlaanderen.be/studietoelagen/