Wie contacteren?

Secretariaat

De ouders kunnen elke schooldag, via het secretariaat, contact nemen met de school van 8 u. tot 17 u. (op woensdag tot 12.15 u.). De eenvoudigste manier is een telefoontje op een van volgende nummers:

Leerkrachten

Ouders die een leerkracht wensen te spreken doen dit bij voorkeur over de middag of na 16 u. Gelieve vooraf te verwittigen.
Er worden uiteraard ook oudercontacten georganiseerd.

Directie

Voor een gesprek met de directeur of een zorgcoördinator wordt best een afspraak gemaakt.

 

Sabine Joos
Pedagogisch directeur eerste graad
campus Heiveld
sabine.joos@sjc-gent.be


antheunis-lieve

Lieve Antheunis
Pedagogisch directeur tweede en derde graad
lieve.antheunis@sjc-gent.be


johan ackerman

Johan Ackerman
Algemeen Directeur
johan.ackerman@sjc-gent.be