Wie contacteren?

Secretariaat

De ouders kunnen elke schooldag, via het secretariaat, contact nemen met de school van 8 u. tot 17 u. (op woensdag tot 12.15 u.). De eenvoudigste manier is een telefoontje op een van volgende nummers:

Leerkrachten

Ouders die een leerkracht wensen te spreken doen dit bij voorkeur over de middag of na 16 u. Gelieve vooraf te verwittigen.

Directie

Voor een gesprek met de directeur of een zorgcoördinator wordt best een afspraak gemaakt.

 

marc-decaestecker

Marc Decaestecker
Directeur campus Heiveld
marc.decaestecker@sjc-gent.be

 

 

antheunis-lieve

Lieve Antheunis
Adjunct-directeur
campus Visitatie
lieve.antheunis@sjc-gent.be

 

johan ackerman

Johan Ackerman
Directeur campus Visitatie
johan.ackerman@sjc-gent.be

 

Er worden uiteraard ook oudercontacten georganiseerd. Die worden tijdig meegedeeld.