Leren en leven

Hoe ziet je dag eruit in ’t middelbaar? Wat gebeurt er naast lesgeven? Welke prioriteiten legt de school?

De dagindeling (uurregeling) is niet dezelfde op Campus Heiveld als op campus Visitatie. Op campus Heiveld leven we samen met basisschool Heiveld en dit zorgt ervoor dat er op verschillende vlakken afspraken gemaakt worden, bv. het middagmaal.

Onze leerlingen kunnen over de middag sporten, zowel op de buitenterreinen als in de sportzaal. Op woensdagnamiddag nemen we geregeld deel aan de MOEV-wedstrijden (= competities tussen scholen in Oost-Vlaanderen).

Op campus Heiveld worden over de middag ook tal van andere activiteiten georganiseerd, zodat het jonge volkje zich niet hoeft te vervelen.

Daarnaast vind je in deze rubriek ook allerhande projecten waaraan de leerlingen kunnen deelnemen.

Op campus Heiveld wordt al jaren gekozen om in het 2de jaar een 33ste lesuur Leefsleutels aan te bieden: je vindt de uitleg hierover in de onderstaande rubriek.

Op onze school zijn we sterk bezig met ‘zorg’. Voor leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, gebruiken wij het ‘Gemotiveerd Verslag’. Hierin wordt bv. gekeken welke sticordi-maatregelen voor de leerling afgesproken worden.