Activiteiten

 

Onderwijzen gebeurt niet alleen binnen de schoolmuren. Wanneer we het nodig vinden, trekken we er samen op uit om “te velde” les of vorming te geven.

Ontmoetingsdag voor eerstejaars

Ontmoetingsdag_2In de 3de week van september trekken de leerlingen van het 1ste jaar naar de Blaarmeersen voor de zogenaamde ‘sport- en creadag’

In een sfeer van creatieve ontspanning leren de nieuwelingen elkaar beter kennen en leren ze samenwerken. Het is jaarlijks ook een goed moment om de klassfeer te optimaliseren.

Studie-uitstappen

Af en toe gaan onze leerlingen op studiereis: aanschouwelijk onderwijs op zijn best om dingen die in de lessen ter sprake komen te kunnen zien in hun natuurlijke omgeving, in hun concrete werking, in hun ware proporties, in hun uniek verband.Studiereizen_2

Vooral vanuit de vakken aardrijkskunde, biologie, klassieke en moderne talen, geschiedenis, muzikale opvoeding, worden ze op weg gezet naar historische plaatsen, archeologische sites, biotopen, musea, tentoonstellingen … en cultuur is bij ons geenszins “ver van ons bed”!Studiereizen_3

Middagactiviteiten

Middagactiviteiten_3Dagelijks zorgen wij ook ín huis voor ontspanning, meer bepaald over de middag: dan geven we ons over aan onze liefhebberijen, sportieve en creatieve, kunstzinnige of ludieke, buiten en binnen: minivoetbal, badminton, schaken, creaclub, cyberclub… Uiteraard kunnen boekenwurmen ’s middags ook in onze bibliotheek terecht.Middagactiviteiten_4

 

Voor een overzicht van het aanbod … Klik, blader en kies!

Maatschappij-geëngageerd

Wij stellen er prijs op aan onze schoolgemeenschap een christelijk gelaat te geven en werken daaraan vanuit een pastorale groep. We willen tegen de tijdstroom in, maar niet los ervan, mensen bekwaam maken het ‘diepere’ in zichzelf en bij medemensen tot bloei te brengen. Ook willen we openstaan voor het grote onrecht op wereldschaal en de problemen in Derde en Vierde Wereld.

Viering_1Deze dubbele betrachting streven we na door enerzijds vieringen en bezinningsmomenten, anderzijds door bewustmaking en acties, bv. in de 1ste graad een sponsorloop als financiële steun voor een project in de Derde Wereld, een projectdag Welzijnszorg met een kerstkaartenontwerp en -verkoop, een projectdag Broederlijk Delen met solidariteitsinitiatieven…

In de 2de en 3de graad zijn een aantal leerlingen actief in de schrijfkern voor Amnesty International. Zorg voor milieu en aandacht voor gezonde voeding wordt in speciale projectweken benadrukt.
Ook aan preventiecampagnes i.v.m. drugs, roken, alcohol en geneesmiddelengebruik wordt elk jaar heel wat aandacht besteed.

Bezinningsdagen

De driedaagse bezinning in het 6de jaar vindt plaats in een abdij.

ReizenGriekenland groepsfoto

Onze school heeft een vrij grote reiscultuur. Zo bieden we een meerdaagse skireis aan in het 3de jaar.
In het 5de jaar kan je een 5-daagse uitstap maken naar Rome of Praag.
Als laatstejaarsleerling kan je een 9-daagse reis maken naar Griekenland.
Al deze reizen vinden plaats in de paasvakantie. Uiteraard zijn ze vrijblijvend.

 

Feesten

Familiefeest_1Ten slotte feesten we ook graag bij menige gelegenheid, vanuit een ‘wij-gevoel’: leerlingen, ouders, leerkrachten, oud-leerlingen, oud-leerkrachten, collega’s, sympathisanten, de ‘Sint-Jansvrienden’ (oud-leden van het oudercomité) vormen immers één grote familie. Dan luidt het alom: “Feest mee met eSJeeCee!”