CLIL

 

Breaking news!

Sinds het schooljaar 2019-2020 biedt het Sint-Janscollege vrijblijvend voor enkele vakken CLIL-lessen aanbieden in het Engels (naast de bestaande lessen in het Nederlands).

Wat?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Met activerende werkvormen worden leerlingen geprikkeld om in een vreemde taal kennis te verwerven en te verwerken.

Waarom?

De leerwinst bij leerlingen in CLIL-onderwijs is immers hoog. Jongeren tonen zich meer gebeten om zich de vakinhoud eigen te maken. Hun denkvermogen wordt krachtiger uitgedaagd. Ze ontwikkelen hun communicatieve vaardigheid in de vreemde taal en kijken met nieuwsgieriger blik naar andere culturen.

Door wie?

Onze CLIL-leerkrachten beschikken over een C-1 taalcertificaat en hebben zich bijgeschoold in de specifieke CLIL-didactiek.

Met activerende en vernieuwende werkvormen willen we de leerlingen aanmoedigen om spontaan hun kennis van de vreemde taal te gebruiken en uit te breiden. Waar die kennis nog onvoldoende blijkt, biedt het Nederlands steeds uitkomst. CLIL-leerkrachten beoordelen niet de taalkennis of de taalvaardigheid van de leerlingen, maar helpen en verbeteren, indien nodig.

Voor wie?

Moet je reeds sterk zijn in de vreemde taal om CLIL-lessen te volgen? Dit is meegenomen, maar hoeft zeker niet! Ongeacht hun taalvaardigheid zijn leerlingen er steeds bij gebaat wanneer ze op regelmatige en op een alternatieve manier in contact komen met de vreemde taal.

Leerlingen in wetenschappelijke richtingen of STEM-richtingen, waarin de klemtoon minder op taal ligt, genieten zo de voordelen van een taalbad.

Een zaakvak, zoals bv. aardrijkskunde of fysica, in een vreemde taal volgen kan dan weer de belangstelling en de motivatie bij vooral taalvaardige leerlingen bevorderen en mogelijke tegenzin wegnemen.

Les krijgen in een vreemde taal dwingt leerlingen met grotere aandacht de les te volgen. Ze leren bewust hun gedachten nauwkeuriger te verwoorden en kunnen vlotter schakelen tussen moedertaal en vreemde taal.

Voorwaarden

Wie voor CLIL kiest, doet dat voor een volledig schooljaar. Men moet dus voldoende gemotiveerd zijn.

Praktisch

In het schooljaar 2019-2020 worden de volgende vakken in het Engels aangeboden:

  • Techniek voor leerlingen die in het tweede jaar de richting Moderne Wetenschappen volgen.*
  • Lichamelijke opvoeding voor alle leerlingen in het vierde jaar.
  • Aardrijkskunde voor leerlingen die in het zesde jaar een wetenschappelijke richting volgen.

In het schooljaar 2020-2021 wordt het aanbod uitgebreid:

  • Latijn voor leerlingen die in het derde jaar de richting Grieks-Latijn of Latijn volgen.
  • Geschiedenis voor leerlingen die in het vierde jaar de richting Economie, Humane wetenschappen, Grieks-Latijn of Latijn volgen.
  • Fysica voor leerlingen die in het vijfde jaar een richting een wetenschappelijke richting volgen.
  • Techniek wordt in 2020-2021 aangeboden aan leerlingen van de basisopties Grieks-Latijn, Latijn en STEM-wetenschappen.