SAVA? We werken eraan.

In samenwerking met Peter Parmentier, leerkracht godsdienst en projectleider SaVa?, Sint-Janscollege, Sint-Amandsberg.

Omschrijving

SaVa? is de uitnodigende naam van het project waaraan leerlingen van de derde graad secundair onderwijs A.S.O. kunnen deelnemen ter invulling van het curriculum-onderdeel Vrije ruimte. Leerlingen nemen allerlei initiatieven ten dienste van de mensen uit de schoolbuurt: een klusjesdienst voor de buurtbewoners, de organisatie van een sporttornooi voor 12-jarigen, het bezoeken van (eenzame) bejaarde buren, maar ook een samenwerking met de zorgcoördinator van de basisschool, o.a. om anderstalige kinderen op een informele wijze goed Nederlands aan te leren en huiswerkbegeleiding te geven.

Context

Het Sint-Janscollege is gelegen op St. Amandsberg, een buurt die de grens vormt tussen de stad Gent en het platteland. De school is gelegen vlakbij de wijk Dampoort, een eerder armoedige buurt, maar ligt tevens op korte afstand van meer residentiële buurten in de randgemeenten. Uit deze laatste buurten komen de meeste leerlingen. Leerkrachten en leerlingen van het St.-Janscollege gingen op zoek om hun school beter te integreren in de buurt. De Vrije ruimte in de derde graad maakt het mogelijk voor leerlingen om zelf een vak te kiezen uit een aanbod door de school voorgesteld. Vrijwilligerswerk is een optie binnen deze vrije ruimte, die door een grote groep leerlingen gekozen wordt. In het eerste semester werd voor dit vrijwilligerswerk samen met de leerlingen een aantal organisaties gezocht waar leerlingen een handje konden helpen: Poverello, het asielcentrum, … Hoewel de leerlingen daar zeker leerzame ervaringen opdeden, bestond de nood om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten opnemen door zelf een nieuw project op te starten. Zo is in december 2005, na overleg met de leerlingen, het project SaVa? geboren. Leerlingen die voor SaVa? kiezen, engageren zich voor 1 of meerdere initiatieven gedurende het schooljaar, ten dienste van de buurtbewoners. Het jongerenblad Maks! kroonde het Sint-Janscollege met het project SaVa? tot Warmste school van Vlaanderen. Voor het volledige artikel: HET VOLK

Werkwijze

SaVa? omvat een aantal initiatieven:

Werking in de basisschool

  • Leerzame computerspelletjes:
    Niet alle kinderen op deze basisschool hebben thuis de mogelijkheid om met een computer en het internet te leren werken. Deze kinderen kunnen tijdens de middagpauze onder begeleiding van een SaVa? leerling het internet verkennen en leerzame spelletjes spelen op de computer.
  • Huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen derde graad Lager Onderwijs:
    Voor heel wat ouders is het niet makkelijk om hun kinderen op een gepaste wijze te begeleiden bij hun huiswerk. Vaak kennen ze zelf onvoldoende Nederlands of hebben geen tijd om de agenda te lezen en te kunnen helpen bij de taken. De leerlingen secundair onderwijs kunnen hier wat meer uitleg geven aan de ouders en de kinderen helpen met het huiswerk.
  • Hulp aan individuele leerlingen met een achterstand.

Hulp aan bejaardenbruparijs2d

Leerlingen brengen regelmatige bezoekjes aan 80-plussers uit de buurt, met als doel de vereenzaming van deze mensen tegen te gaan. Deze bejaarden worden op hun beurt ook uitgenodigd op het St.-Janscollege. Ook in het plaatselijke bejaardenhuis nemen we vaste vrijwilligerstaken op (voorlezen, boodschappen doen, animatie verzorgen, …).

Klusjesdienst

Voor bejaarden en andere mensen uit de schoolbuurt die enige hulp goed kunnen gebruiken, is er de klusjesdienst. Leerlingen knappen op vraag van de buurtbewoners allerlei klusjes op, zoals boodschappen doen, een graf kuisen of het onderhoud van een (voor)tuintje. Ook verenigingen kunnen op hun hulp rekenen.

Wibier

We werken graag samen met het lokaal dienstencentrum Wibier. Samen gaan kerstzingen voor zieke senioren, gsm-lessen…bruparijs1c het kan allemaal.

 

Plaatselijke verenigingen

Verschillende verenigingen doen op ons een beroep voor logisitieke ondersteuning. Wij helpen de zaal klaar zetten voor een activiteit, wij bedienen op een receptie. Sommige bewegingen hebben nood aan jongeren voor praktisch handwerk, anderen zijn blij dat hun eigen vrijwilligers zelf eens kunnen bediend worden.

Nieuwe voorstellen

Verkeersproject, Voorleesproject, … men bruist nog van de ideeën. Heb je zelf nog een idee, neem gerust contact op met: peter.parmentier@sjc-gent.be