Grieks

Op onze school kan je naast Latijn ook Grieks studeren. “Glups! Nog een dode taal”, denk je misschien? Maar dat valt eigenlijk best mee, want zo dood is het Grieks niet. Het oude Grieks is springlevend als drager van onze grootse, westerse beschaving.

Wil je

  • je brein en logisch redeneervermogen verder ontwikkelen,
  • kennismaken met wereldliteratuur,
  • graag proeven van filosofie en antropologie,
  • streven naar een dieper inzicht in en het actualiseren van de geschiedenis,
  • een eigen mening leren vormen en leren hoe je die mondig uitdrukt,
  • een open maar kritische kijk op de wereld verwerven?

Dan is Grieks zeker iets voor jou!

Het Westen leerde denken.

Het Grieks is immers de taal waarin het Westen leerde denken, waarin de eerste filosofische vragen werden gesteld en waarin de Griekse wiskundige geleerden hun bewijzen opstelden.

Laten we vooral de onschatbare erfenis van de Griekse literatuur niet vergeten. In de Ilias en de Odyssee vertelt de blinde dichter Homeros over de oorlog bij Troje en over de spannende avonturen van Odysseus. En hoe ontroerend zijn niet de verzen van de fijnbesnaarde dichteres Sappho! Xenophon en Herodotos dan weer nemen ons mee op verre reizen en vertellen boeiende verhalen over vreemde volkeren en hun al even vreemde gebruiken. Indrukwekkend is ook de wereld van het Griekse theater met vooral de diepgravende tragedies, die de ziel van de mensheid blootleggen.

1ste graad – Klassieke Talen

Het 1ste jaar Grieks bestaat vooral uit taalstudie, doorspekt met leuke weetjes over de Griekse beschaving. Je hoeft echter geen angst te hebben voor de spraakkunst van het Grieks, want Grieks lijkt best veel op Latijn.

2de graad – Grieks-Latijn

In het 3de en vooral in het 4de jaar maak je dan kennis met originele Griekse teksten. De vertaling van deze boeiende teksten is een spannende test voor je brein, waarbij je al je kennis van woordenschat en spraakkunst moet inschakelen om de uitdaging van interpreteren en verbanden leggen tot een goed einde te brengen.

Je begrijpt dat het belangrijk blijft om de spraakkunst en woordenschat op een aanvaardbaar en werkbaar peil te brengen en te houden. Daarom blijven spraakkunst en woordenschat ook in de tweede graad heel belangrijk, maar niet alles is steeds nieuw en door bewuste herhaling en inoefening wordt dit onderdeel een meer hapklare brok.

3de graad – Grieks-Latijn

Wie ervoor kiest om ook in de 3de graad Grieks te studeren, kan eindelijk ten volle de vruchten plukken die in vorige jaren gerijpt zijn. Herhaling houdt spraakkunst en woordenschat  fris, maar we houden ons nu vooral bezig met teksten en het uitdiepen van de culturele, literaire, historische en filosofische achtergronden.

Want daar zijn ze dan: de reuzen uit de wereldliteratuur waar tot  vandaag schrijvers, filosofen, filmmakers, psychologen, politici en vele wetenschappers schatplichtig aan zijn. De grootste namen vond u al in de inleiding. De eerste grote epen, gedichten, toneelstukken, politieke debatten, de eerste vragen over onze kosmos, over zijn en niet-zijn, over de waarden die er toe doen:  het zijn teksten die ons blijven vragen stellen, en die ons vooral zelf doen nadenken.