Humane Wetenschappen

Sta jij met een kritische open blik in onze maatschappij, zonder oogkleppen op, en aarzel je niet om op een correcte manier op te komen voor je eigen mening? Ben je geboeid door mensen en door de wereld om je heen? Dan zou Humane Wetenschappen wel eens een ideale richting voor jou kunnen zijn.

Centraal in deze studierichting staan de vakken Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Een precieze omschrijving van wat deze vakken inhouden, is niet zo evident. Je zou kunnen stellen dat het in Gedragswetenschappen eerder gaat over mens en maatschappij, terwijl het in Cultuurwetenschappen over heel diverse cultuurfenomenen en communicatietechnieken gaat.

Global Cultures2de graad

Je kan pas vanaf de tweede graad voor Humane Wetenschappen kiezen. In het derde jaar richt het vak Gedragswetenschappen (3 uur/week) zich op de volledige levensloop van de mens, van bij de geboorte tot het sterven, en alle fasen die daartussen liggen. In Cultuurwetenschappen (2 uur/week) confronteer je je eigen cultuur met andere culturen en verdiep je je in (moderne) communicatiemiddelen.

In de tweede graad trekken we ook een paar dagen per jaar uit om ons te oefenen in projectwerk. Aan de hand van een aantal projectthema’s werken we bepaalde leerstofonderdelen uit de cursussen dieper uit en doen we ervaringen op i.v.m. onderzoeksvaardigheden.

3de graad

In het 5de jaar krijg je een gelijk aantal uren Gedrags- en Cultuurwetenschappen (4 uur/week) waarbinnen je twee uur per week je onderzoeksvaardigheden traint: je werkt in groepjes een volledig onderzoek uit, schrijft een uitgebreid onderzoeksverslag, brengt via peerteaching de ideeën van jouw groepje over op de grote groep en presenteert ten slotte de belangrijkste conclusies van jouw onderzoek aan een groter verscheiden publiek.

In het 6de jaar blijft Cultuurwetenschappen 4 uur/week, maar Gedragswetenschappen is 3 uur/week. Op die manier wordt in het laatste jaar ook aan de leerlingen van deze studierichting de kans geboden een seminarie te kiezen.

Verdere studies

Sociale en maatschappelijke weerbaarheid, aangevuld met een kritische open visie vormen na vier jaar Humane Wetenschappen een degelijke basis voor verdere studies in o.a. communicatiewetenschappen, sociologie, onderwijssector, maatschappelijk werk, psychologie, pedagogie…

Trap bij je studiekeuze niet in de valkuil van de gemakkelijkheid: Humane Wetenschappen is niet makkelijker dan andere studierichtingen. Als je vergelijkt met een andere ASO-richting in de tweede graad, zal je maar twee grote verschillen merken, nl. de vakken Gedrags- en Cultuurwetenschappen. Alle andere vakken, zoals Frans, wiskunde, Engels,… zijn identiek aan de andere studierichtingen (maar niet altijd gelijk in aantal lesuren). Kies Humane Wetenschappen omdat het jou interessant lijkt, niet omdat het voor jou makkelijker lijkt!