Latijn

Is Latijn leren iets voor jou? Misschien denk je van niet omdat die taal toch niet meer gesproken wordt – nu ja, behalve dat het nog altijd de officiële taal van het Vaticaan is, maar wellicht hebben weinigen onder jullie de ambitie daar te eindigen. Vergeet echter niet dat tweeduizend jaar geleden er Latijn gesproken werd van Schotland tot de Eufraat en van de Zwarte Zee tot Marokko. Tot ongeveer 1700 bleef Latijn in Europa de taal van de hoge cultuur en van de wetenschap. Tot een eind in de twintigste eeuw maakte kennis van de Latijnse cultuur onbetwist deel uit van een intellectuele vorming. We spreken dan ook liever niet van een dode, maar wel van een oude of klassieke taal.

Waarom zou jij nog Latijn leren?

Misschien omdat je leergierig bent en nieuwsgierig naar iets helemaal onbekends. Je bent misschien geïnteresseerd in geschiedenis en je leest graag iets over oude volkeren en culturen. Je schrikt in ieder geval niet terug voor een extra inspanning of uitdaging!latijn

Latijn leren doe je ook omdat je taalinzicht scherper wordt. Je leert veel woorden kennen die in moderne talen verder leven. O.a. Italiaans, Spaans en Frans zijn echte ‘dochters’, maar bijna alle Europese talen zijn in hun vocabularium schatplichtig aan het Latijn.

Ook in het Nederlands  zitten veel woorden  die uit het Latijn komen bv. herbarium, station, centrum, exit …

1ste graad – Klassieke Talen

Wie ervoor kiest om Latijn te leren, neemt in het 1ste jaar de keuze ‘Klassieke Talen‘. Naast het leren van Latijn (wat de hoofdbrok vormt), gaat er ook heel wat aandacht naar cultuur (Wat aten de Romeinen? Wat gebeurde er in de arena? enz.) en proef je ook van Grieks, een andere ‘dode’ taal, die nog ouder is dan het Latijn.

In de lessen Latijn leer je hoe de taal is opgebouwd (taalstudie), maak je oefeningen en lees je boeiende teksten over verhalen uit de oudheid (bv. over de Minotaurus, een monster dat leefde in het paleis van Knossos op het eiland Creta).

Als je de smaak te pakken hebt, dan wil je Latijn natuurlijk verder bestuderen in het 2de jaar. Nog meer “smullen” van taalstudie, oefeningen en boeiende teksten, bv. het bekende verhaal van de Sabijnse maagdenroof uit de vroegste geschiedenis van Rome.

2de graad – Uitdieping Latijn

In het 3de en 4de jaar wordt het Latijn verder uitgediept. De laatste puzzelstukken van de taalstudie en vocabularium worden op hun plaats gelegd, oefeningen zetten de theorie vast en nieuwe teksten bieden zich aan.  Ze worden nu wel wat complexer. Tekst vertalen, begrijpen en kritisch benaderen wordt een uitdagende bezigheid.
In het vierde jaar maak je kennis met enkele werken die beroemde Romeinen twintig eeuwen geleden hebben geschreven en sindsdien behoren tot het culturele erfgoed van Europa.caesar

Natuurlijk ken je Julius Caesar, de legendarische Romeinse generaal die Gallië veroverde en daarmee ervoor zorgde dat ook onze streken ooit tot het uitgestrekte Romeinse Rijk behoorden. In het beroemde boek dat hij over zijn veldtochten schreef vinden we niet alleen Romeinse propaganda, maar ook verhalen van migrerende volkeren, massamoorden, verraad, expedities in onbekende gebieden en vreemde culturen.

De dichter Ovidius zag al dat oorlogsgeweld niet zitten.  Hij schreef liever over de liefde en bracht in zijn verhalende gedichten de hele Griekse mythologie tot leven. We kunnen ze zeker niet allemaal lezen, maar hopen je wel kennis te laten maken met Daedalus en Icarus, koning Midas of Narcissus!

3de graad – Latijnse Meesterwerken

Tijd om de vruchten te plukken.
In het vijfde en zesde jaar van de humaniora krijg je enkele literaire meesterwerken van de Romeinse oudheid op je bord. In het vijfde jaar staat Vergilius op je te wachten met zijn Aeneïs, het  epos van een verwoeste stad, een groep bootvluchtelingen, de strijd om een nieuw vaderland en een grote gedoemde liefde.  Al twintig eeuwen een bestseller! Voor wie meer van het kortere werk houdt zijn er de gedichten van de grote Horatius: sport, natuur, oorlog en vrede, carpe diem, wijn en liefde, het 512px-Aeneas_wounded_MAN_Napoli_Inv9009passeert allemaal de revue. Maar als het om de liefde gaat, is er niemand die meer de harten beroert dan Catullus.

In het zesde jaar leer je met Cicero, die advocaat, politicus, maar vooral redenaar was, de macht van het woord kennen. In de lessen Romeins recht  zien we waarom de Romeinen de vaders van het Westerse recht werden, wordt er met hen gereflecteerd over de scheiding der machten, over de rol van godsdienst in de staat en de praktische toepassing van de grote rechtsprincipes. Verder toont Tacitus ons in een inktzwarte stijl wat  tirannie met mensen doet. Hij boetseerde keizer Nero tot een begrip. Als ze het in hun leven konden toepassen, wilden de Romeinen ook wel wat van die Griekse filosofie weten. En laat dat nu net zijn wat wij ook graag willen weten: hoe word je gelukkig? Hoe moet je handelen? Wat valt er te vrezen en wat niet? En wat is van wezenlijk belang?

Het mag duidelijk zijn: kiezen voor Latijn in de derde graad is meer dan zinvol, want je bent nog lang niet aan het eind van….je Latijn.