Moderne Talen

Een job waarin je nooit geconfronteerd zal worden met Frans, of Duits, of Engels?! Ze zijn zeldzaam. Je kan dus maar beter op tijd beginnen met het leren van die talen en dát is nu precies wat we samen met jou doen in de richtingen Moderne Talen.

Vanaf de 2de graad kan je kiezen voor een grotere component moderne talen in je opleiding. Samen met je leerkrachten oefen je de verschillende vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven). Op die manier wordt je parate communicatieve vaardigheid een stuk groter. Hierdoor kan je gemakkelijk in contact komen met anderstaligen, wat op vele vlakken een enorme persoonlijke verrijking kan betekenen. Je ontwikkelt ook een aantal belangrijke attitudes: spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid, correcte omgangsvormen, bereidheid om gesprekken aan te gaan.

Je leest en beluistert tijdens de lessen allerlei soorten teksten: formulieren, toeristische info, e-mails, reportages, interviews, strips, weerberichten, romanfragmenten, liedjes en nog veel meer!

Zelf schrijven en spreken komen uiteraard ook uitgebreid aan bod: je geeft spontaan je mening over wat je leest, hoort en ziet; je maakt een samenvatting; je voert een (telefoon)gesprek; je geeft een presentatie, je brengt verslag uit over een belevenis, enz.

Je oefent grondig in hoe je nieuwe woorden in zinnen en teksten kan gebruiken, en hoe je grammaticale structuren en regels in context moet toepassen.

Hou je ervan je taal rijker en preciezer te maken? Verdiep je je graag in hoe taal in mekaar zit, en ga je actief op zoek naar de juiste woorden? Wil je graag alles begrijpen? Probeer je woorden in een vreemde taal altijd zo zorgvuldig mogelijk uit te spreken? Studeer je woordenschat en grammatica op een creatieve manier? Kijk je graag naar anderstalige series of luister je naar liedjes in andere talen? Probeer je andere talen te spreken als je op reis gaat? Lees je graag? Als je minstens 5 keer ‘ja’ antwoordde, is een richting Moderne talen zeker iets voor jou!

2de graad

In het 3de en 4de jaar kan je de component moderne talen uitdiepen via de richtingen ‘Economie A’ en ‘Latijn A’. In deze richtingen komen de talen iets meer aan bod, de wiskunde iets minder. Op die manier vormen ze een zeer goede voorbereiding voor richtingen in de 3de graad met de component moderne talen, waarin het verschil aan lesuren talen veel groter is: Frans (4 uur), Engels (3 uur), Duits (3 uur).

3de graad

De richtingen op onze school met de component moderne talen in de 3de graad zijn:

  • Latijn-Moderne Talen
  • Moderne Talen-Wetenschappen
  • Economie-Moderne Talen

Specifieke eindtermen

In een richting met de component moderne talen in de derde graad ontwikkel je uiteraard verder je taalvaardigheid. Daarnaast bestudeer je tijdens de lessen ook taalfenomenen, om zo inzicht te verwerven in de taal als systeem, in de relatie taal en cultuur en in de manier waarop communicatie functioneert. Je leert communiceren over een breed gamma van onderwerpen met een rijk en genuanceerd taalgebruik. Je leert hoe je jouw talige competenties zelfstandig verder kan ontwikkelen.

Je werkt zelfstandig (of in groep) een literaire of taalkundige opdracht uit in de vakken Frans en Engels (= onderzoekscompetentie). Tijdens en na deze opdracht evalueer je jezelf, de groep, en elkaar (peerevaluatie) en maak je een foutenanalyse om bij te sturen waar nodig.

Op die manier bereidt een richting met component moderne talen jou goed voor op hoger onderwijs waarin een grondige theoretische en praktische kennis van talen noodzakelijk is. Denk maar aan ‘Taal- en Letterkunde’, ‘Toegepaste Taalkunde’ (Vertalen/Tolken/Meertalige Communicatie)’, ‘Office Management’ (Bedrijfsvertaler Tolk) of ‘Journalistiek’.