Sociale & Technische Wetenschappen

  • Je bent sociaal en je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen.
  • Je hebt interesse voor wetenschappen en voeding en je wil met beide experimenteren.
  • Je wil je algemene kennis verder ontwikkelen, want je wil eventueel nog verder doorstromen naar het hoger onderwijs.

Dan kies je toch voor Sociaal-Technische Wetenschappen!

1ste graad

Wie kiest om de richting STW te volgen, neemt in het 1ste jaar de keuze Sociale en Technische Vorming (STV). Naast de vakken die je zoals alle andere leerlingen krijgt, heb je 2 uur per week STV. Het keuzegedeelte heeft een verkennende functie. Vanuit de verscheidenheid van de menselijke behoeften worden eenvoudige problemen geformuleerd. Je leert op een methodische wijze (volgens het technologisch proces) omgaan met deze problemen. We stimuleren je in het ontwikkelen van elementaire sociale vaardigheden. We leren je op te komen voor jezelf en respectvol en behulpzaam om te gaan met anderen. Daarnaast is er ook aandacht voor technische vaardigheden. Je leert eenvoudige principes en technieken uitvoeren in verband met voedselbehandeling en materialen.

In het 2de jaar wordt dat dan 5 uur per week. Daarin ga je ervaren dat heel wat activiteiten in ons dagelijks leven gebaseerd zijn op wetenschappelijke vaststellingen en metingen. Je leert o.a. metingen (tijd, massa, volume, lengte, temperatuur, …) correct uitvoeren met geschikte meetinstrumenten en past die toe op mens en milieu. Ook Sociale vaardigheden blijven centraal staan: respect hebben voor elkaar, luisteren naar anderen, behulpzaam zijn en samenwerken. Ook de verschillende technische vaardigheden i.v.m. voedselbehandeling worden verder uitgediept: werken met materialen en ergonomisch, hygiënisch, milieubewust en veilig handelen.

2de graad

In de 2de graad krijgt de richting de naam Sociaal-Technische Wetenschappen (STW). Naast de algemene vakken krijg je de meer specifieke vakken, nl.  Natuurwetenschappen (NW) (3 uur) , Sociale wetenschappen (SW) (3 uur), Voeding (2 uur), Integrale opdrachten (4 uur). NW is een verzamelnaam voor fysica, biologie en chemie. Je leert die wetenschappen op een interessante en praktische manier kennen.

Binnen het vak SW gaan we in het 3de jaar op verkenning naar onze eigen kwaliteiten en werkpunten, staan we stil bij leerprocessen en leren we op de juiste manier communiceren. In het 4de jaar bekijken we de rechten en plichten van jongeren, leren we hoe we menselijk gedrag kunnen waarnemen en observeren en ten slotte bestuderen we de thema’s ‘identiteit’, ‘diversiteit’, ‘leefstijl’ en ‘discriminatie’.

In het vak Voeding leer je talrijke begrippen zoals de voedingsdriehoek, maak je kennis met de verschillende producten en technieken om ze te bereiden, leer je belang te hechten aan de hygiëne bij het bewaren en klaarmaken van voedsel.

Heel specifiek zijn de Integrale opdrachten (IO’s). Daarbij komen de drie eerder vermelde vakken aan bod, maar dan vooral praktisch gericht. Hier staan de 4 competenties centraal, als combinatie van vaardigheden, kennis en attitudes. Je gaat sociaal en wetenschappelijke thema’s onderzoeken, daarrond persoonsgerichte activiteiten organiseren, onderwerpen mondeling presenteren voor een groep en hierbij uitzoeken welke aspecten belangrijk zijn bij je verdere studiekeuze.

3de graad – Helaas, niet bij ons…

In de 3de graad zijn er mogelijkheden binnen het studiegebied Personenzorg zowel in TSO als in BSO.

TSO:

  • Sociaal-Technische Wetenschappen
  • Gezondheids- en Welzijnswetenschappen
  • Jeugd- en Gehandicaptenzorg

BSO:

  • Organisatiehulp
  • Verzorging

Je kan ook je studieloopbaan verder zetten in studierichtingen buiten Personenzorg zoals in Toerisme of Onthaal en PR.
De 3de graad STW kan je echter niet volgen op SJC.

STW geeft ook veel mogelijkheden in het Hoger Onderwijs. Denk maar aan de gezondheidssector, de sociale sector, het onderwijs en in wetenschappen.