Eerste graad

Eerste jaar

Het lessenrooster van het 1ste leerjaar A bestaat uit een gemeenschappelijk deel (= basispakket) van 27 lesuren en een keuzegedeelte (= optie) van 5 lesuren.

Naargelang de gekozen optie krijgen bepaalde vakken extra aandacht, uitbreiding en verdieping, andere vakken krijgen meer ondersteuning.

Mogelijke opties:

Voor de lessentabel 1ste jaar: klik hier.

Tweede jaar met basisoptie

In het tweede jaar is het belangrijk om een goede keuze van basisoptie te maken om op die manier zo veel mogelijk studierichtingen open te houden voor de toekomst. De basisopties in het 2de jaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt om daarna de juiste keuze te kunnen maken voor een studierichting in de 2de graad.

Na het 1ste jaar kan je nog alle basisopties kiezen. Voor de basisoptie Grieks-Latijn of Latijn, moet je in het 1ste jaar wel Latijn gevolgd hebben.

Mogelijke basisopties:

Voor de lessentabel 2de jaar: klik hier.

Leefsleutels

Onze school maakt de bewuste keuze om in elke richting een lesuur Leefsleutels te organiseren. Naast het realiseren van vakoverschrijdende eindtermen heeft Leefsleutels de bedoeling om de relaties van jongeren met hun omgeving te verbeteren. Thema’s die aan bod komen zijn groepsvorming, verantwoordelijkheid opnemen, opkomen tegen groepsdruk, zelfvertrouwen enz. In het 3de trimester wordt veel aandacht besteed aan de studiekeuzebegeleiding naar de 2de graad.