Basisoptie Maatschappij en Welzijn (2de jaar)

In 2A zijn de 25 uren algemene vorming in principe voor alle leerlingen gelijk. Toch proberen we binnen deze 25 uren te differentiëren en leerlingen op maat uit te dagen. Concreet betekent dit dat leerlingen in de basisoptie Maatschappij en welzijn meer tijd krijgen om de basisdoelen te bereiken voor wiskunde, Frans.

Hier kiezen we als differentiatie een extra uur Frans en een extra uur wiskunde. Dit is remediërend/ondersteunend om de basisdoelen te verwerven.

In de basisoptie Maatschappij en welzijn ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Het is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in mens en maatschappij, in thema’s als lifestyle, eten en drinken, lichaam en welzijn. De leerlingen leren er een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen vanuit de menswetenschappen en de natuurwetenschappen.

Leerlingen proberen inzicht te verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen.

De leerlingen gaan op zoek naar wie ze zijn en wie ze willen zijn. Ze leren zorg dragen voor hun gezondheid en ze ontdekken hoe je je goed in je vel kan voelen.

De leerlingen leren om te gaan met de anderen en ze leren in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.