Basisoptie Klassieke Talen (2e jaar)

Deze basisoptie vormt een vervolg op de klassieke vorming van het eerste jaar. Leerlingen
bestuderen verder de Latijnse taal met haar woordenschat en grammatica. De leerlingen
vertalen en ontleden teksten en ze ontdekken ook verder de boeiende cultuur van de
klassieke oudheid.

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om ook Grieks in hun pakket op te nemen. Ze bestuderen
dan twee klassieke talen. Een uitstekende manier om hun denkvermogen, hun
taalverwerking en hun geheugen te ontwikkelen.

Leerlingen met een interesse voor STEM, kunnen ervoor kiezen om als differentiatie 2
lesuren STEM te kiezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kader van de basisoptie klassieke talen is de klassieke oudheid. Door de studie van Latijn
(eventueel aangevuld met Grieks) verwerven de leerlingen inzicht in taal en letterkunde,
kunst en cultuur en de maatschappij van de antieke beschaving.

De lessen Latijn en Grieks dragen bij tot de vorming van historisch bewustzijn en zijn tevens
een oefening in kritisch denken.

De basisoptie klassieke talen met Latijn bestaat uit 5 lestijden Latijn.

De basisoptie klassieke talen met Grieks en Latijn bestaat uit 4 lestijden Latijn en 2 lestijden
Grieks. Aangezien het leerplan voor Grieks-Latijn geschreven is voor 6 uren, blijft er maar 1
uur differentiatie over en ook dit besteden we aan Grieks.

Daarnaast krijgen de leerlingen in het pakket Latijn nog 1 uur verdieping of remediëring
wiskunde. Dit extra uur wordt gegeven door middel van co-teaching zodat we elke leerling
op zijn of haar niveau kunnen uitdagen. Enerzijds kan er geremedieerd worden door
leerlingen te versterken met herhalingsoefeningen en -opdrachten. Anderzijds kunnen we de
leerlingen verdiepen door uitdagende oefeningen en opdrachten aan te bieden.

De leerlingen uit Latijn krijgen ook nog 1 uur economie.

De leerlingen die kiezen voor Latijn met differentiatie STEM krijgen in hun differentiatieuren 1 uur wiskunde PLUS en 1 uur computerwetenschappen waarin deze wiskundig sterke
leerlingen verder uitgedaagd worden in de boeiende wereld van wiskunde en
computerwetenschappen.