Basisoptie Grieks-Latijn (2e jaar)

Inhoud

Deze keuze biedt een brede algemene vorming aan. Het is een sterk uitdagende, veelzijdige, theoretische richting met aandacht voor talen (klassieke en moderne), wiskunde en geschiedenis.

Om Latijnse en Griekse teksten te vertalen moet je leren nauwkeurig te ontleden, de betekenis van de woorden juist te interpreteren en je in keurig Nederlands uit te drukken. Door taalstudie ontwikkel je een grotere taalgevoeligheid en leer je verbanden ontdekken tussen de oude en moderne talen.

De lectuur van klassieke teksten zorgt ervoor dat je volop kennis maakt met de antieke geschiedenis en je raakt meer en meer vertrouwd met de Romeinse en Griekse cultuur. Leert Latijn je vooral abstract en logisch denken, dan zorgt het Grieks vooral dat je oog krijgt voor schoonheid en detail.

Het basispakket wordt aangevuld met 4 uur Latijn, 3 uur Grieks en 1 uur Frans.

Voor wie bedoeld?

De leerling die voor deze optie kiest, is breed geïnteresseerd in talen en literatuur en is geboeid door de geschiedenis en cultuur van de oudheid.

Je bent bereid om voor Latijn en Grieks dagelijks een extra inspanning te leveren, maar je doet ook graag vakken zoals Frans, Engels en wiskunde.

In het 1ste jaar behaalde je goede cijfers voor alle vakken en scoorde je sterk voor Klassieke Studiën. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 1ste jaar.

Wat na het 2de jaar?

Deze basisoptie bereidt je voor op de 2de graad Grieks-Latijn met 4 of 5 uur wiskunde, Latijn met 4 of 5 uur wiskunde. Je kan natuurlijk ook overstappen naar een richting zonder Latijn of Grieks (bv. Wetenschappen, Economie of Humane Wetenschappen) of naar een andere richting in ASO, TSO of KSO.

Lessentabel

Leerjaar 2GL
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Latijn 4
Grieks 3
Wiskunde 4
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Leefsleutels 1
Totaal 33*

* In het tweede jaar wordt het uurtje Leefsleutels als 33ste lesuur in de lessentabel opgenomen.