Latijn met of zonder STEM

Als je voor Latijn kiest, ga je voor een veelzijdige en uitdagende opleiding, die sterk taalkundig, literair en cultuurhistorisch georiënteerd is. In de lessen Latijn bestudeer je de klassieke talen en maak je kennis met de geschiedenis van Grieken en Romeinen. Het Latijn ontwikkelt het abstract logisch denken met een zin voor analyse en nauwkeurigheid, wat een bijkomende hulp is voor de studie van moderne talen, wiskunde en wetenschappen.

Er zijn twee mogelijkheden: je kan enerzijds kiezen voor de Latijn (1LA). Dan wordt het basispakket aangevuld met 5 uur Latijn, wat betekent dat je de leerstof voor de algemene vakken wiskunde, Nederlands en Frans in minder lesuren moet verwerken. Anderzijds kan je kiezen voor Latijn met STEM (1LS): dan wordt het basispakket aangevuld met 4 uur Latijn en 2 uur STEM (= 1 uur computerwetenschappen en 1 uur wiskunde+). Ook hier moet je de leerstof voor wiskunde, Nederlands, Frans (en Latijn) in minder lesuren verwerken. In deze keuze wordt het totale aantal lesuren 33.

Voor wie bedoeld?

De leerling die voor de optie Latijn kiest, is breed geïnteresseerd in talen en literatuur en is geboeid door de geschiedenis en de cultuur van de oudheid. Je bent leergierig, je beschikt over een goed geheugen en studeert makkelijk, want extra inspanning (bv. dagelijks Latijnse woordjes bijhouden) moet je als normaal beschouwen. Wie daarenboven voor de Latijn met STEM (LS) kiest, is sterk in wiskunde en probleemoplossend denken.
In de basisschool behaalde je heel goede resultaten voor alle vakken. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 6de leerjaar.

Wat na het 1ste jaar?

Deze optie bereidt je voor op het tweede jaar met basisoptie Latijn of Grieks-Latijn. Je kan natuurlijk ook overstappen naar de basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen (met of zonder STEM) of een andere basisoptie die leidt naar een 3de jaar ASO, TSO of KSO.

Lessentabel