Basisoptie Latijn (2e jaar – met of zonder uitbreiding STEM)

Inhoud

Deze keuze biedt een brede algemene vorming aan. Het is een sterk uitdagende, veelzijdige, theoretische richting met aandacht voor talen (klassieke en moderne), wiskunde en geschiedenis.

Om Latijnse teksten te vertalen moet je leren nauwkeurig te ontleden, de betekenis van de woorden juist te interpreteren en je in keurig Nederlands uit te drukken. Door taalstudie ontwikkel je een grotere taalgevoeligheid en leer je verbanden ontdekken tussen de oude en de moderne talen. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn.

Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken. De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen. Net zoals wiskunde leert Latijn je abstract en logisch denken, niet met getallen, maar in woorden en zinnen.

Je maakt kennis met de Romeinse beschaving (taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit) en haar grote betekenis voor de hedendaagse (westerse) mens. Het basispakket wordt aangevuld met 5 uur Latijn, 1 uur Frans, 1 uur wiskunde en 1 uur P.O. (zie tabel bij 2LA)

In deze basisoptie kunnen de leerlingen ook kiezen voor bijkomende uitdaging via de STEM-inhoud: extra leerstof wiskunde, programmeren met Arduino, logisch en probleemoplossend denken …). Hier wordt het basispakket aangevuld met 5 uur Latijn, 1 uur Frans en 2 uur STEM. (zie tabel bij 2LS)

Voor wie bedoeld?

De leerling die voor deze optie kiest, is breed geïnteresseerd in talen en literatuur en is geboeid door de geschiedenis en cultuur van de oudheid. Je bent bereid om voor Latijn dagelijks een extra inspanning te leveren, maar je doet ook graag de andere vakken zoals Frans, Engels en wiskunde. In het 1ste jaar behaalde je goede cijfers voor alle vakken en scoorde je sterk voor Klassieke studiën.

Wie kiest voor Latijn met uitbreiding STEM, heeft best al STEM gevolgd in het eerste jaar. Je behaalde er sterke cijfers voor Klassieke studiën, voor wiskunde en voor STEM.

Voor de beide opties houd je rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 1ste jaar.

Wat na het 2de jaar?

Deze basisoptie bereidt je voor op de 2de graad Latijn met 4 of 5 uur wiskunde. Je kan natuurlijk ook overstappen naar een richting zonder Latijn (bv. Wetenschappen, Wetenschappen-STEM, Economie of Humane Wetenschappen) of naar een andere richting in ASO, TSO of KSO.

Lessentabel

Leerjaar 2LA 2LS
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 2 2
Latijn 5 5
Wiskunde 5 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
STEM 2
Techniek 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1
Leefsleutels 1 1
Totaal 33* 33*

* In het tweede jaar wordt het uurtje Leefsleutels als 33ste lesuur in de lessentabel opgenomen.