Moderne

Inhoud

Deze optie is een veelzijdige en algemeen vormende opleiding waarin het accent ligt op wiskunde en moderne talen. Het basispakket wordt aangevuld met extra uren voor wiskunde, Nederlands en Frans die gebruikt worden om de leerstof beter onder de knie te krijgen. Hierdoor krijg je extra kansen om te groeien in deze vakken. In deze optie krijg je ook 1 lesuur Taal en leren en 1 lesuur ICT en media.

Voor wie bedoeld?

Leerlingen die voor deze optie kiezen, hebben een brede en algemene belangstelling. Je hebt een open en kritische geest en je kan voldoende probleemoplossend denken. In de basisschool behaalde je goede resultaten voor alle vakken. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 6de leerjaar.

Wat na het 1ste jaar?

Deze optie bereidt je voor op het tweede jaar met basisoptie Moderne Talen en Wetenschappen (met of zonder STEM) of een andere basisoptie die leidt naar een 3de jaar ASO, TSO of KSO.

Lessentabel