Basisoptie Moderne talen en Wetenschappen (2e jaar)

De basisoptie moderne talen en wetenschappen bestaat uit 3 lestijden moderne talenen 2 lestijden wetenschappen

In het vak wetenschappenstaan wetenschappelijk-technische verschijnselen centraal. Leerlingen worden vaardiger in onderzoekend leren. Ze voeren onderzoeken en experimenten uit in biologie, chemie en fysica. De leerlingen proeven van wetenschappelijke principes en toepassingen uit het dagelijkse leven. Verwondering, kritische zin en creativiteit komen sterk aan bod.

In het vak moderne talenworden de leerlingen niet enkel vaardiger in verschillende talen, ze onderzoeken ook verbanden tussen talen en taalvariëteiten. De leerlingen genieten van taal en literatuur en gaan er creatief mee aan de slag. De talen Frans, Nederlands en Engels staan centraal en worden geïntegreerd aangeboden.

Binnen de lesuren differentiatiekrijgen de leerlingen in de basisoptie Moderne talen en wetenschappen nog 1 uur verdieping of remediëring wiskunde. Dit extra uur wordt gegeven door middel van co-teaching zodat we elke leerling op zijn of haar niveau kunnen uitdagen. Enerzijds kan er geremedieerd worden door leerlingen te versterken met herhalingsoefeningen en -opdrachten. Anderzijds kunnen we de leerlingen verdiepen door uitdagende oefeningen en opdrachten aan te bieden.
Daarnaast krijgen de leerlingen uit moderne talen en wetenschappen nog 1 lesuur economie.