Basisoptie Moderne Wetenschappen (2e jaar)

Inhoud

Deze keuze biedt een brede algemene vorming aan. Het is een sterk uitdagende, veelzijdige, theoretische richting waarin het accent ligt op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Daarnaast maak je ook kennis met economie en wetenschappen via de vakken SEI (= Socio-economische initiatie) en Wetenschappelijk werk (= chemie, fysica en biologie).

Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. In SEI maak je kennis met eenvoudige, hedendaagse economische problemen en begrippen: hoe vormt een gezin een inkomen? Welke soorten bedrijven bestaan er en hoe zit zo’n bedrijf in elkaar? Hoe werkt de overheid in België en in Europa?

Naast 3 uur SEI en 2 uur wetenschappelijk werk wordt het basispakket aangevuld met 1 uur Frans, 1 uur Nederlands en 1 uur wiskunde.

Voor wie bedoeld?

De leerling die voor deze optie kiest, heeft ruime interesses, zeker voor wiskunde, talen, wetenschappen en economie.

In het 1ste jaar behaalde je goede cijfers voor alle vakken, zeker voor wiskunde en Frans. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 1ste jaar.

Wat na het 2de jaar?

Deze basisoptie bereidt je voor op de 2de graad Economie met 4 of 5 uur wiskunde, Wetenschappen of Humane Wetenschappen.

Je kan natuurlijk ook overstappen naar een andere richting in ASO, TSO of KSO.

Lessentabel

Leerjaar 2MW
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 5
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Wetenschappelijk werk 2
Socio-Economische Initiatie 3
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Leefsleutels 1
Totaal 33*

* In het tweede jaar wordt het uurtje Leefsleutels als 33ste lesuur in de lessentabel opgenomen.