Basisoptie Moderne Wetenschappen met verdieping STEM (2de jaar)

Inhoud

Je kiest voor een veelzijdige, theoretische en uitdagende opleiding, die sterk wiskundig en wetenschappelijk georiënteerd is, maar waarin ook de moderne talen een grote rol spelen. Het basispakket wordt enerzijds aangevuld met de vakken SEI (= Socio-economische initiatie) en Wetenschappelijk werk (= chemie, fysica en biologie), anderzijds komt er bijkomende uitdaging via de STEM-inhoud (=  extra leerstof wiskunde, programmeren met Arduino, logisch en probleemoplossend denken …)

Naast 2 uur SEI en 3 uur Wetenschappelijk project (= leerstof Wetenschappelijk Werk aangevuld met extra wetenschappelijke projecten) wordt het basispakket aangevuld met 1 uur wiskunde+ en 1 uur computerwetenschappen.

Voor wie bedoeld?

De leerling die voor deze optie kiest, heeft een brede interesse in talen, wiskunde, wetenschappen en informatica. Je volgde STEM in het 1ste jaar, zo niet zal een inhaalbeweging voor programmeren nodig zijn.

In het 1ste jaar behaalde je goede cijfers voor alle vakken, zeker voor wiskunde, Frans en STEM. Je houdt rekening met het advies dat je kreeg bij het eindrapport van het 1ste jaar.

Wat na het 2de jaar?

Deze basisoptie bereidt je voor op de 2de graad Economie met 4 of 5 uur wiskunde, Wetenschappen met of zonder STEM of Humane Wetenschappen.

Je kan natuurlijk ook overstappen naar een andere richting in ASO, TSO of KSO.

Lessentabel

Leerjaar 2WS
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Wiskunde 4
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Socio-Economische Initiatie 2
STEM 5*
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Leefsleutels 1**
Totaal 33

* Wetenschappelijk Werk wordt geïntegreerd in STEM (Wetenschappelijk project).
** In het tweede jaar wordt het uurtje Leefsleutels als 33ste lesuur in de lessentabel opgenomen.