Basisoptie STEM – Wetenschappen (2de jaar)

In deze basisoptie staat het onderzoekend leren rondwetenschappen centraal. Het is een sterk uitdagende en wetenschappelijke keuze.

De term STEM verwijst naar de kennisdomeinen Science(wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (programmeren) en Mathematics (wiskunde).

De leerlingen kijken onderzoekend naar de wereld. Vanuit verwondering gaan ze op zoek naar antwoorden voor verschillende onderzoeksvragen. Ze meten, observeren en experimenteren. De leerlingen verwerven en verwerken informatie rond verschillende onderwerpen uit de wetenschappen zoals energie, krachten, hefbomen, constructies,kleuren en nog zoveel meer.

Ook hun ict-vaardigheden worden aangesproken via computerwetenschappen waarin ze onder andere verder werken aan het leren programmeren met Arduino. Ze maken gebruik van een Arduinoshield en leren werken met een potentiometer.

Bij STEM-wetenschappen ligt de nadruk eerder op het onderzoeken, maar we gaan het ontwerpen zeker niet uit de weg: in STEM-wetenschappen leren ze hun eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en ze zetten daar met overtuiging hun creativiteit voor in.

Als differentiatie-uur kiezen we in STEM-wetenschappen voor een uur wiskunde PLUS. Net zoals in het eerste jaar worden deze wiskundig sterke leerlingen verder uitgedaagd in de boeiende wereld van de wiskunde. Daarnaast krijgen ze ook een verkennend uur economie.