Wetenschappen – STEM

Waarvoor staat STEM?

STEM is een afkorting die staat voor voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Deze vier disciplines worden in de richtingen met STEM aangeboden op een geïntegreerde manier, met veel aandacht voor “onderzoekend leren” en “leren onderzoeken”.

 

Voor welke leerlingen is STEM?

STEM is bedoeld voor leerlingen die op zoek zijn naar een uitdagend lessenpakket, die een uitgesproken interesse hebben in exacte wetenschappen én die in staat zijn om snel nieuwe theorie te verwerken met minder tijd voor oefeningen. Immers, de lesuren die voorbehouden worden voor de STEM-lessen verdwijnen bij andere vakken (Nederlands, Frans, …) zonder dat de leerstof merkbaar kleiner is. Bovendien krijgen vakken zoals wiskunde, wetenschappelijk werk en ICT een specifieke invulling (zie hierna).

Onze school geeft deze jongeren de kans hun passie en talenten verder aan te wakkeren en te ontwikkelen door samen met hen op STEM-ontdekkingstocht te gaan.

Wat is de SJC-visie op STEM?

In de STEM-uren komen de volgende specifieke onderwerpen aan bod:

  • wetenschappelijk projectwerk
  • computerwetenschappen (programmeren, robotica, dataverwerking)
  • verdiepende wiskunde

De concrete invulling van de STEM-uren wordt uitgewerkt door een interdisciplinair team van leerkrachten die hun kennis en vaardigheden samenbrengen in de uitwerking van boeiende en uitdagende lessen en projecten. Hierbij zijn volgende deelaspecten essentieel:

  • probleemoplossend denken
  • onderzoek plannen en uitvoeren
  • data analyseren en interpreteren
  • verklaringen en oplossingen formuleren
  • evalueren
  • conclusies overbrengen

 

Er wordt – bijna altijd in groepjes – gewerkt rond thema’s die aansluiten bij de leefwereld en interesses van jongeren (zoals zweefvliegen, CSI, biologisch afbreekbaar plastiek, windmolens, …). De leerlingen moeten hierbij ook hun handen uit de mouwen steken. Zo beredeneren en berekenen ze bijvoorbeeld niet alleen hoe een ideale katapult er uitziet, ze bouwen en testen er ook één. Ook bij de wiskundige verdieping wordt zo veel mogelijk vertrokken vanuit concrete en herkenbare problemen, om van daaruit naar de toegepaste wiskunde te werken.

Ook al komen er automatisch begrippen en onderwerpen ter sprake die pas behandeld worden in vakken uit hogere jaren is het geenszins de bedoeling om aan deze leerlingen vroegtijdig theorie bij te brengen die pas later moet gezien worden. Uiteraard zullen zij in die hogere jaren wel een beter inzicht krijgen over het nut en de toepasbaarheid van die leerstof.
Er bestaat dit schooljaar ook een seminarie STEM in het 6de jaar.

Navorming en bijscholing voor de leerkrachten is zeker voor deze richting belangrijk. Er is sinds enkele jaren een groot aanbod aan interessante en concrete workshops die door leden van het korps worden gevolgd. Onze school stapte ook in een netwerk met meerdere scholen zodat materiaal (projecten) en expertise kan uitgewisseld worden.

Sfeerbeelden

 

 

 

Lessentabel, 2de graad

Leerjaar 3 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 1
Engels 3 3
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
STEM 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5 5
Totaal 33 33