Wiskunde

Die computer waarop je dit leest… ja hoor, één grote rekenmachine. Een zoekfunctie gebruiken op internet, dat gebeurt met wiskundige technieken. De objecten rondom jou… wedden dat iemand is moeten gaan neerzitten om enkele berekeningen te maken vóór de productie ervan. Rechte hoeken, afmetingen, krachtberekeningen, ingenieurs, architecten en ga zo maar door… je vindt de wiskunde overal rondom jou.
Wiskunde is een speeltuin waarin je, ongehinderd door praktische belemmeringen, kunt oefenen in een vaardigheid die de hele menselijke cultuur heeft helpen vormen tot wat we nu om ons heen zien.

Moeten we jou echt nog overtuigen van het belang ervan?

Wiskunde is het vak bij uitstek waarin je leert om, vanuit een aantal simpele gegevens en een logische methode, theorieën op te bouwen die praktisch toepasbaar zijn.
Die vaardigheid om in een veelheid van gegevens structuur te ontdekken en verbanden te leggen scherpt het inzicht aan. Om dit te kunnen verwerven is regelmatig studeren enorm belangrijk, ook voor veel vakken buiten de wiskunde. Vandaar: hoe groter het pakket wiskunde in de opleiding, hoe groter de slaagkansen in het hoger onderwijs. De lijst van studierichtingen en jobs waarvoor je wiskunde nodig hebt, is heel lang.

1ste graad

Je hebt het vast opgemerkt… in de eerste graad kan je niet kiezen voor wiskunde! De overheid heeft voor jou gekozen: je zal hoe dan ook wiskunde moeten leren. En je mag van ons aannemen, men westelling-van-pythagoraset heus waarom wiskunde op jouw menu staat. Het staat er trouwens al 3000 jaar op. Ook in de oude culturen over gans de wereld wist men de opvoedende waarde van wiskunde te waarderen. Je leert er alvast beter door na te denken en, geef toe, kunnen nadenken is altijd goed!

In de Klassieke studiën en STEaM staan er 4 lesuren wiskunde in de lessentabel en in de moderne wetenschappen zelfs 6 uren. Het gaat nochtans over dezelfde hoeveelheid leerstof. Dus… ligt het tempo inderdaad wat hoger in deze opties. Maar het valt allemaal wel best mee hoor: in het eerste jaar wordt, naast de nieuwe leerstof, ook nog veel herhaald en opgefrist van wat je in de lagere school leerde. In het tweede jaar begint men al wat meer aandacht te hebben voor het logisch redeneren: je moet zien welke formule je moet kiezen om een probleem op te lossen, je leert in een aantal stappen een stelling bewijzen… En neen, wiskunde is niet altijd eenvoudig. Voor sommigen is het een harde noot om te kraken. Maar het geeft telkens weer een grote voldoening als je een probleem goed hebt opgelost.

 

2de graad

In de tweede graad bestaan er twee verschillende leerplannen voor wiskunde. Er is het leerplan met 4 lesuren per week en het leerplan met 5 lesuren per week. Het leerplan met 4 lesuren per week is bedoeld voor de richtingen Grieks-Latijn, Latijn, Economie en Humane Wetenschappen. Het leerplan met 5 lesuren per week is bedoeld voor de richting Wetenschappen.

Onze school biedt ook de mogelijkheid om in de richtingen Economie, Latijn en Grieks-Latijn het leerplan met 5 lesuren per week te volgen. In die richtingen heb je dus de keuze tussen 4 of 5 lesuren per week.

5 uur is niet gelijk aan 4 + 1. Er is een duidelijk leerplanverschil. Dat wil zeggen dat er niet alleen dieper ingegaan wordt op de leerstof door het maken van extra oefeningen, maar dat er ook heel wat extra leerstof op het programma staat die in een richting met 4 lesuren niet aan bod komt. Het leerplan met 5 lesuren is veel theoretischer en peilt naar meer inzicht door het maken van meer doorgedreven inzichtoefeningen. Daarbij komt nog dat er in de richtingen met 5 lesuren per week aan een veel hoger tempo wordt lesgegeven.

Op die manier moet je begrijpen dat dit een richting is die bedoeld is voor die leerlingen die graag wiskunde doen, voor leerlingen die inzichtelijk sterk staan en vooral voor leerlingen die gemotiveerd zijn en die een extra inspanning willen leveren. Willen werken, volhouden en motivatie zijn heel belangrijk. Richtingen met 5 lesuren wiskunde bereiden dan ook voor op richtingen met minimum 6 lesuren wiskunde in de derde graad.

3de graad

 

In de 3de graad bestaan er drie leerplannen wiskunde. Een leerplan met 6 uur wiskunde voor de sterk wiskundige richtingen (Economie-Wiskunde, Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde), een leerplan met 4 uur wiskunde (Moderne Talen-Wetenschappen en Latijn-Wetenschappen) en een leerplan met 3 uur wiskunde voor alle andere richtingen.

De richtingen met 4 uur wiskunde in de derde graad vragen ook heel wat wiskundig inzicht. Deze richtingen zijn dus niet zomaar het vervolg van de richtingen met 4 uur wiskunde in de tweede graad. Leerlingen die hier voor kiezen, moeten er de nodige bagage voor hebben.

Wie kiest voor 6 uren wiskunde is sterk gemotiveerd om wiskunde te studeren. Deze leerlingen zijn niet bang om een wiskundig probleem aan te pakken. En wie naast de 6 uren van het basispakket nog meer uitdaging wil, kan er voor kiezen om uit te breiden tot 8 uur wiskunde.