Visie & Beleid

We zijn blij dat we in deze rubriek het Sint-Janscollege beter aan u kunnen voorstellen, meer bepaald ons project, onze manier van werken, onze keuzes, datgene wat ons drijft en bezielt.

Onze school bestaat uit twee locaties, enerzijds campus Heiveld (voor de 1ste graad), anderzijds campus Visitatie (voor de 2de en 3de graad). Toch fungeren wij als één volledige school, want ook al wordt het onderwijs op twee verschillende plaatsen aangeboden, het Sint-Janscollege is één school.
Omdat wij de infrastructuur van onze school willen verbeteren en aanpassen aan de nieuwe noden, zullen tijdens de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 op de beide campussen diverse bouw- en verbouwingswerken plaatsvinden. Op campus Heiveld wordt ook een nieuw klassengebouw opgetrokken met de bedoeling om de derdejaars een jaar langer op campus Heiveld te laten school lopen en op die manier de drukte op campus Visitatie te verlichten.

Onze school vormt een hechte gemeenschap. In een christelijke sfeer willen we de leerlingen niet alleen voorbereiden op hogere studies maar ook opvoeden, niet alleen hun hersencellen bevoorraden maar ook het geluk behartigen. Als leerling word je bij ons niet aan je lot overgelaten, je loopt niet verloren in een grote massa. Vraag het gerust aan onze leerlingen: iedereen wordt hier graag gezien, hoort hier echt thuis binnen onze grote schoolfamilie, van jong tot oud, van klein tot groot, van personeel tot directie.

Daarenboven hebben wij ook een oudercomité dat ons vaderlijk en moederlijk met raad en daad ondersteunt.