Privacy

Bij SJC staan het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens altijd boven alles.
We verwerken uw gegevens om u diensten, vernieuwende digitale tools (Smartschool) en info aan te bieden waar u als leerkracht, als leerling of ouder echt iets aan hebt. Daarom is het respect voor uw privacy en het vertrouwen dat u ons schenkt van het allergrootste belang.

Wij beschouwen dit als een van onze waarden. Meer nog: als een engagement!

Dit engagement vindt u terug in ons IVPB (= InformatieVeiligheids- en PrivacyBeleid)