Schoolreglement

Een inschrijving is pas rechtsgeldig indien de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (indienen van getuigschrift basisonderwijs) én de ouders het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school voor akkoord ondertekenen.

Opvoedingsproject & schoolreglement 2020-2021

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project, in het tweede deel vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Ook dit derde deel maakt integraal deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement werd overlegd tussen de inrichtende macht en de schoolraad.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je, telkens er in dit schoolreglement naar je ouders wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden.

Download Acrobat Reader

Om de verschillende delen van het schoolreglement te kunnen bekijken heb je Adobe Acrobat Reader nodig. Je kan dit gratis downloaden op de website van Adobe.

Download het schoolreglement

Download het volledige schoolreglement: versie 2020-2021

Download de wijzigingen aan het schoolreglement (2020 -2021)