Sociale en Technische Wetenschappen

4de jaar – Sociale en Technische Wetenschappen

  • Je bent sociaal en je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen.
  • Je hebt interesse voor wetenschappen en voeding en je wil met beide experimenteren.
  • Je wil je algemene kennis verder ontwikkelen, want je wil eventueel nog verder doorstromen naar het hoger onderwijs.

Dan kan je in het 4de jaar kiezen voor Sociaal-Technische Wetenschappen!

Naast de algemene vakken krijg je de meer specifieke vakken Natuurwetenschappen (NW) (4 uur), Sociale wetenschappen (SW) (3 uur), Integrale opdrachten (4 uur Huishoudkunde, 1 uur Expressie, 1 uur Natuurwetenschappen, 1 uur Sociale wetenschappen).

Natuurwetenschappen is een verzamelnaam voor fysica, biologie en chemie. Je leert die wetenschappen op een praktische manier kennen.

In het vak Sociale wetenschappen bekijken we in het 4de jaar de rechten en plichten van jongeren, leren we hoe we menselijk gedrag kunnen waarnemen en observeren en ten slotte bestuderen we de thema’s ‘identiteit’, ‘diversiteit’, ‘leefstijl’ en ‘discriminatie’.

Heel specifiek zijn de Integrale opdrachten (IO’s). Daarbij komen de eerder vermelde vakken aan bod, maar dan vooral praktisch gericht. Hier staan de 4 competenties centraal, als combinatie van vaardigheden, kennis en attitudes. Je gaat sociaal en wetenschappelijke thema’s onderzoeken, daarrond persoonsgerichte activiteiten organiseren, onderwerpen mondeling presenteren voor een groep en hierbij uitzoeken welke aspecten belangrijk zijn bij je verdere studiekeuze.

Lessentabel alle studierichtingen 4de jaar_huidig schooljaar

In de 3de graad zijn er mogelijkheden binnen het studiegebied Personenzorg zowel in TSO als in BSO.

TSO:

  • Sociaal-Technische Wetenschappen
  • Gezondheids- en Welzijnswetenschappen
  • Jeugd- en Gehandicaptenzorg

BSO:

  • Organisatiehulp
  • Verzorging

Je kan ook je studieloopbaan verder zetten in studierichtingen buiten Personenzorg zoals in Toerisme of Onthaal en public relations.

Dit aanbod in de 3de graad kan je echter niet volgen op het Sint-Janscollege.

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie