4de jaar – Wetenschappen STEM

In deze studierichting krijgen de wetenschapsvakken (biologie, chemie, fysica) extra aandacht (per vak 2 uur/week). Wie kiest voor deze richting is geïnteresseerd in en gemotiveerd voor de exacte wetenschappen, maar staat ook inzichtelijk sterk. Er worden extra leerstofdelen behandeld ten opzichte van de richtingen met één uur biologie, fysica en chemie.

De extra tijd wordt ook besteed aan practica. Op die manier leer je kritisch en probleemoplossend denken en leer je dat de juistheid van het eindresultaat staat of valt met een correct uitgevoerde meting. Wetenschap is meer dan enkel theorie en formules.

In Wetenschappen-STEM is er 2 uur STEM per week.

Waarvoor staat STEM?

STEM is een afkorting die staat voor voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Deze vier disciplines worden in de richtingen met STEM aangeboden op een geïntegreerde manier, met veel aandacht voor “onderzoekend leren” en “leren onderzoeken”.

Voor wie?

STEM is bedoeld voor leerlingen die op zoek zijn naar een uitdagend lessenpakket, die een uitgesproken interesse hebben in exacte wetenschappen en die in staat zijn om snel nieuwe theorie te verwerken met minder tijd voor oefeningen.

Onze school geeft deze jongeren de kans hun passie en talenten verder aan te wakkeren en te ontwikkelen door samen met hen op STEM-ontdekkingstocht te gaan.

Onze visie op STEM?

In de STEM-uren komen de volgende specifieke onderwerpen aan bod:

  • wetenschappelijk projectwerk
  • computerwetenschappen (programmeren, robotica, dataverwerking)
  • verdiepende wiskunde

De concrete invulling van de STEM-uren wordt uitgewerkt door een interdisciplinair team van leerkrachten die hun kennis en vaardigheden samenbrengen in de uitwerking van boeiende en uitdagende lessen en projecten.

Hierbij zijn volgende deelaspecten essentieel:

  • probleemoplossend denken
  • onderzoek plannen en uitvoeren
  • data analyseren en interpreteren
  • verklaringen en oplossingen formuleren
  • evalueren
  • conclusies overbrengen

Er wordt – bijna altijd in groepjes – gewerkt rond thema’s die aansluiten bij de leefwereld en interesses van jongeren (bv. zweefvliegen, CSI, biologisch afbreekbaar plastiek, windmolens, …). De leerlingen moeten hierbij ook hun handen uit de mouwen steken. Zo beredeneren en berekenen ze bijvoorbeeld niet alleen hoe een ideale katapult er uitziet, ze bouwen en testen er ook één. Ook bij de wiskundige verdieping wordt zo veel mogelijk vertrokken vanuit concrete en herkenbare problemen, om van daaruit naar de toegepaste wiskunde te werken.

Quid specifiek in het 4de jaar?

Ook al komen er automatisch begrippen en onderwerpen ter sprake die pas behandeld worden in vakken uit hogere jaren is het niet de bedoeling om aan deze leerlingen vroegtijdig theorie bij te brengen die pas later moet gezien worden. Uiteraard zullen zij in die hogere jaren wel een beter inzicht krijgen over het nut en de toepasbaarheid van die leerstof.

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie