Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
ICT op SJC

ICT op SJC visie 

Op SJC zetten we ICT doelgericht in om ons pedagogisch project te verwezenlijken. Daarbij omarmen we de mogelijkheden die technologie ons biedt, en streven we ernaar onze leerlingen voor te bereiden op de digitale wereld van vandaag en morgen. 

Leerlingen – digitaal geletterd

Leerlingen leren doelbewust, kritisch, verantwoord en ethisch om te gaan met digitale informatie en media. Door hun digitale geletterdheid te versterken, bevorderen we maatschappelijke participatie en de doorstroom naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt. 

Leerlingen gebruiken ICT ter ondersteuning van het leerproces (opdrachten, oefeningen en evaluaties maken, bronnen raadplegen, feedback verwerken…) en leren ook correct digitaal te communiceren en effectief te plannen

We vinden het belangrijk dat leerlingen de valkuilen van digitalisering (her)kennen en kunnen ontwijken, en ook in digitale omgevingen gepast weten te reageren. 

Leerkrachten – doordachte didactische keuzes

We gebruiken ICT als dat een didactische meerwaarde betekent. We maken zorgvuldig de afweging of, en hoe, ICT voordelen oplevert voor de leerlingen of voor de leerkracht – of, in het ideale geval, voor allebei.  

Leerkrachten krijgen autonomie, ruimte en tijd om te experimenteren met digitale werk- en evaluatievormen. Creativiteit en collegialiteit dragen we hoog in het vaandel: we wisselen ervaringen uit en leren van elkaar. We maken graag gebruik van digitale platformen die de samenwerking binnen en tussen vakgroepen vlotter kunnen doen verlopen. 

Omdat ICT razendsnel blijft evolueren, staan we open voor nieuwe ontwikkelingen en leren we er graag over bij. We werken vanuit een open, maar gezond-kritische houding: we zijn niet bang van verandering, maar beschouwen innovatie ook niet als een doel op zich; wel als een middel om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en de leerervaring te verrijken. 

Ouders – heldere communicatie 

We zetten ons in voor een vlotte en heldere communicatie met ouders. We betrekken ouders graag bij het schoolleven en streven ernaar dat elke ouder de weg kan vinden in onze digitale communicatiekanalen en makkelijk contact kan leggen met leerkrachten, administratie en directie. 

Schoolorganisatie – beleid en infrastructuur

De school zorgt voor de nodige soft- en hardware, en voor een stabiele ICT-infrastructuur. Keuzes voor digitale systemen worden bedachtzaam en schoolbreed genomen. We willen een omgeving creëren die het gebruik van technologie stimuleert en zijn steeds bereid om nieuwe digitale leermiddelen of evaluatiemogelijkheden te verkennen, en er eventueel ook tijd en middelen in te investeren. We letten daarbij altijd op het kostenplaatje, voor de ouders en voor de school. Digitale hulpmiddelen moeten onderwijs democratischer maken – niet duurder.

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie