Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Schoolreglement

Schoolreglement

Een inschrijving is pas rechtsgeldig indien de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (indienen van getuigschrift basisonderwijs) én wanneer de ouders het schoolreglement en het pedagogisch project van de school voor akkoord ondertekenen.

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je het pedagogisch project, in het tweede deel het studiereglement en orde- en tuchtreglement. In deel drie staat nog heel wat informatie over diverse onderwerpen. Het schoolreglement werd overlegd tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

Bij een inschrijving gaan ouders akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is een nieuw akkoord vereist. Voor wijzigingen aan de informatie in het derde deel is geen nieuw akkoord vereist.

Ook de leerling moet het schoolreglement naleven. De belangrijkste zaken staan verwoord in de leefregel, die opgenomen is in de planningsagenda.

Vanaf het moment dat de leerling meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met de ouders. De leerling kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden.

Download het schoolreglement 2023 – 2024

Schoolreglement_2023-2024 (volledig)

Schoolreglement_2023-2024 (nieuwe aanpassingen t.o.v. vorige versie)

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie