Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Wij willen een school zijn met een groot hart en een goede sfeer. We vinden het belangrijk dat je weet bij wie je terecht kunt met problemen of bezorgdheden, of als je gewoon nood hebt aan een babbel.

De klassenleraar (klastitularis) is steeds je eerste aanspreekpunt. Daarnaast is elke vakleerkracht en opvoeder beschikbaar om ook naar andere dan studiemoeilijkheden te luisteren en om raad te geven.

In elk jaar is er ook een zorgcoördinator die de leerlingen van nabij volgt en raad geeft i.v.m. mogelijke studie- of andere problemen. Ook de CLB-medewerker is op een vast moment in de week op school aanwezig.

Leerproblemen

Leerlingen met leerproblemen bieden we extra zorg. De zorgcoördinatoren ontfermen zich in het bijzonder over deze leerlingen. Extra zorg die in de basisschool is gegeven, kan verdergezet worden. In nauwe samenwerking met het CLB en in overleg met de ouders wordt de begeleiding op punt gesteld. In het begin van het schooljaar wordt in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij leerstoornissen als dyslexie) een begeleidingsverslag opgesteld.

Cel leerlingenbegeleiding

Omdat wij veel zorg besteden aan het welbevinden, bestaat op school de ‘Cel leerlingenbegeleiding’. Regelmatig is een vergadering gepland met directie, zorgcoördinatoren en de CLB-medewerker. Zowel leerproblemen als sociale en psychische problemen worden er in alle discretie behandeld in de hoop er een passende oplossing voor te vinden.

Begeleide avondstudie

Als je na afloop van de lessen nog op de school wil studeren, kan je daarvoor terecht in de avondstudie (op campus Heiveld van 16.15 u tot 17.30 u, op campus Visitatie van 16 u tot 16.50 u).

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie