Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (Domeinoverschrijdend). Je krijgt een brede algemene vorming.

De vakken Sociologie en psychologie, Filosofie en Kunstbeschouwing zijn nauw verbonden met elkaar. Je zal ondervinden dat er heel wat raakvlakken zijn, en daarom proberen we geregeld vakoverschrijdend samen te werken. Aan de hand van een aantal onderzoeksthema’s werken we bepaalde leerstofonderdelen uit de cursussen verder uit en doen we ervaringen op in verband met verschillende onderzoeksvaardigheden.

Wat mag je verwachten van de nieuwe vakken in de studierichting Humane Wetenschappen?

SOCIOLOGIE EN PSYCHOLOGIE 

In dit vak maak je kennis met verschillende psychologische en sociologische theorieën. Je krijgt een dieper inzicht in de mens, zijn gedragingen en zijn houding binnen de (hedendaagse) samenleving.

In de tweede graad richten we ons op de volledige levensloop van de mens, van bij de geboorte tot het sterven, en alle fasen die daartussen liggen. Je krijgt daarnaast ook een ruim beeld van de vorming van onze persoonlijkheid: Hoe worden wij die specifieke mens die wij zijn? Welke rol speelt onze opvoeding daarbij? Welk socialisatieproces doorlopen we? Ten slotte  analyseren we onze interactie met de anderen: waarom gedraag ik mij tegenover bepaalde personen op deze manier?

FILOSOFIE 

Filosofie leert je op een andere manier te kijken en na te denken over de mens en de wereld waarin we leven. We ontdekken een enorme bron van wijsheid in het Oude Griekenland. Met de grote filosofen Socrates, Plato en Aristoteles als gids buigen we ons over verschillende levensvragen: Wie zijn wij? Wat is onze plaats in de wereld? Welke zin heeft ons leven? We leren op verschillende wijzen denken over en kijken naar onszelf, de anderen en de wereld om ons heen.

KUNSTBESCHOUWING

In dit vak leer je kijken en luisteren naar kunst. De nadruk ligt hierbij op vijf grote kunstcomponenten: lijnen & vormen, perspectief, kleuren & contrasten, licht & schaduw en beweging.  Je bent zowel op een theoretische als praktische manier met kunst bezig. Je kijkt, bestudeert, analyseert en maakt zelf verschillende vormen van kunst. Kunstbeschouwing is geen Plastische Opvoeding en ook geen Esthetica: dit vak bewandelt een mooie middenweg…

Leerlingenprofiel

Je verwerft inzicht in complexe theorieën, leert vlot verbanden leggen tussen verschillende leerinhouden en bouwt logische redeneringen op. Je bent bereid om op een analytische, wetenschappelijke, abstracte en filosofische manier de mens en zijn leefwereld (de samenleving) te bestuderen. Bovendien krijg je inzichten mee  om een grote verscheidenheid aan aspecten van het menselijk bestaan te kunnen begrijpen.

Lessentabel

Lessentabellen 2de graad

Derde graad

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad

  • Humane wetenschappen
  • Welzijnswetenschappen (Doorstroom – Domeingebonden) – niet op Sint-Janscollege

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie