Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Latijn met of zonder STEM

Latijn en Latijn-STEM

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (Domeinoverschrijdend). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en eventueel een uitgebreid pakket wiskunde.

* Je kiest voor:
– leerplan 5u wiskunde (uitbreiding en verdieping)
of
– leerplan 4 u wiskunde

De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.

Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

Lessentabel

Lessentabellen 2de graad

Derde graad

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad

  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie