Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Natuurwetenschappen met of zonder STEM

Natuurwetenschappen en Natuurwetenschappen-STEM

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Leerlingenprofiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct wetenschappelijk taalgebruik. Bij het studeren leren ze uiteraard heel wat zaken uit het hoofd, maar daarnaast willen ze de leerstof vooral begrijpen, verbanden zien, en kunnen ze die toepassen in nieuwe contexten.

Vakken

Zowel in het derde als in het vierde jaar krijg je per week 2u fysica, 2u chemie, 2u biologie en 5u wiskunde. Daarnaast krijg je in het derde jaar 1u per week het vak labotechnieken. Dit laatste is een praktijkvak waarin je praktische vaardigheden verwerft, zoals werken met een bunsenbrander, microscopie, gebruik van een multimeter en pipetteren. Daarnaast leer je hoe je op een veilige manier in een labo kan werken met oog voor milieu en chemische afvalstromen. Je totaalpakket telt zowel in het derde als in het vierde jaar 32 lesuren per week.

STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM vakken staan centraal in innovatie en technologische vooruitgang van onze maatschappij, en daarom vinden we het belangrijk om STEM op onze school aan te bieden. Sleutelcompetenties binnen STEM zijn o.a. leergierigheid, in groep kunnen samenwerken, sterke communicatie, probleemoplossende vaardigheden en een goede dosis durf en creativiteit. Deze zaken leer je niet door een theoretisch boek vanbuiten te leren, maar door te “doen”. In de STEM-uren ga je altijd actief aan de slag, ondersteund door de leerkracht. Je krijgt in groep een probleem voorgelegd. De oplossing situeert zich over de vakgrenzen heen (wiskunde, chemie, biologie, fysica, ICT, programmeren, aardrijkskunde).

Leerlingprofiel STEM

Je bent goed in wetenschappen en wiskunde, en je hebt honger naar “meer”. Je wil onderzoeken, ontdekken, creatief bezig zijn, begrijpen en verklaren, in groep samenwerken, … Dan is de richting natuurwetenschappen met STEM iets voor jou. Je gaat projectmatig aan de slag. Je toont dat je initiatieven durft nemen en dat onderzoekend leren helemaal je ding is. Je wil ook graag leren programmeren. Naast het standaard ICT-pakket leer je programmeren in Python. Op die manier bereid je je extra voor op hoger onderwijs, waar programmeren tegenwoordig onderdeel uitmaakt van iedere wetenschappelijke en wiskundige richting.

Naast 2 uur per week 2 fysica, chemie, biologie en 5 uur wiskunde krijg je  2 uur per week STEM. Dit laatste is een praktijkvak waarin je projectmatig onderzoeksvaardigheden verwerft. Hierin komen o.a. labotechnieken, veiligheid in een labo en verwerking van chemisch afval aan bod. In het 3de jaar krijg je bovenop 1 uur per week informatica waarin o.a. de basis van programmeren in Python wordt aangeboden.
Je totaalpakket telt zowel in het derde als in het vierde jaar 33 lesuren per week.

Lessentabel

Lessentabellen 2de graad

Derde graad

Deze studierichting bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke studierichting in de derde graad. Ze is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen:

  • Moderne talen-wetenschappen (Doorstroom – Domeinoverschrijdend)
  • Wetenschappen-wiskunde (Doorstroom – Domeinoverschrijdend)
  • Biotechnologische en chemische wetenschappen (Doorstroom – Domeingebonden) – niet op Sint-Janscollege

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie