Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62

2A – Grieks-Latijn

Deze basisoptie vormt een vervolg op de klassieke vorming van het eerste jaar. Leerlingen bestuderen verder de Latijnse taal met haar woordenschat en grammatica. De leerlingen vertalen en ontleden teksten en ze ontdekken ook verder de boeiende cultuur van de klassieke oudheid.

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om ook Grieks in hun pakket op te nemen. Ze bestuderen dan twee klassieke talen. Een uitstekende manier om hun denkvermogen, hun taalverwerking en hun geheugen te ontwikkelen.

Het kader van de basisoptie klassieke talen is de klassieke oudheid. Door de studie van Latijn (eventueel aangevuld met Grieks) verwerven de leerlingen inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur en de maatschappij van de antieke beschaving.

De lessen Latijn en Grieks dragen bij tot de vorming van historisch bewustzijn en zijn tevens een oefening in kritisch denken.

De basisoptie klassieke talen met Latijn bestaat uit 5 lestijden Latijn.

De basisoptie klassieke talen met Grieks en Latijn bestaat uit 4 lestijden Latijn en 2 lestijden Grieks. Aangezien het leerplan voor Grieks-Latijn geschreven is voor 6 uren, blijft er maar 1 uur differentiatie over en ook dit besteden we aan Grieks.

Daarnaast krijgen de leerlingen in het pakket Latijn nog 1 uur verdieping of remediëring wiskunde. Dit extra uur wordt gegeven door middel van co-teaching zodat we elke leerling op zijn of haar niveau kunnen uitdagen. Enerzijds kan er geremedieerd worden door leerlingen te versterken met herhalingsoefeningen en -opdrachten.

Anderzijds kunnen we de leerlingen verdiepen door uitdagende oefeningen en opdrachten aan te bieden. De leerlingen uit Latijn krijgen ook nog 1 uur economie.

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie