Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62

2A – Moderne Talen en Wetenschappen

De basisoptie moderne talen en wetenschappen bestaat uit 3 lestijden moderne talen en 2 lestijden wetenschappen.

In het vak wetenschappen staan wetenschappelijk-technische verschijnselen centraal. Leerlingen worden vaardiger in onderzoekend leren. Ze voeren onderzoeken en experimenten uit in biologie, chemie en fysica. De leerlingen proeven van wetenschappelijke principes en toepassingen uit het dagelijkse leven. Verwondering, kritische zin en creativiteit komen sterk aan bod.

In het vak moderne talen worden de leerlingen niet enkel vaardiger in verschillende talen, ze onderzoeken ook verbanden tussen talen en taalvariëteiten. De leerlingen genieten van taal en literatuur en gaan er creatief mee aan de slag. De talen Frans, Nederlands en Engels staan centraal en worden geïntegreerd aangeboden.

Binnen de lesuren differentiatie krijgen de leerlingen in de basisoptie Moderne talen en wetenschappen nog 1 uur verdieping of remediëring wiskunde. Dit extra uur wordt gegeven door middel van co-teaching zodat we elke leerling op zijn of haar niveau kunnen uitdagen.

Enerzijds kan er geremedieerd worden door leerlingen te versterken met herhalingsoefeningen en -opdrachten.

Anderzijds kunnen we de leerlingen verdiepen door uitdagende oefeningen en opdrachten aan te bieden. Daarnaast krijgen de leerlingen uit moderne talen en wetenschappen nog 1 lesuur economie.

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie