Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Beroepenavond donderdag 4 april 2019

We zullen maar met het voornaamste beginnen: ook dit jaar was de beroepenavond een groot succes. Nog voor het officiële beginuur stroomden leerlingen donderavond 14 maart de school binnen en waren er al aan tal van tafeltjes geanimeerde gesprekken over meer studierichtingen dan wij ons ooit realiseerden dat er bestonden. Enthousiaste uiteenzettingen en persoonlijke getuigenissen aan de ene kant, gretige luisterende leerlingen met soms blosjes van blijde verwachting aan de andere kant. Voor wie er nog zou aan twijfelen of dit een zinvolle activiteit is, laten we medeorganisator Ruben Verniest aan het woord:

Voor onze laatstejaars is het dezer dagen de meest gehoorde vraag: “Wat ga je volgend jaar doen?”

Een goed onderbouwd en doorleefd studiekeuzeproces is ontegensprekelijk één van de belangrijkste voorwaarden voor welslagen in het hoger onderwijs.

Daarom tracht SJC zijn laatstejaars hierin te begeleiden via een doordacht traject met online belangstellings- en vaardigheidstesten en verschillende activiteiten, onder meer de info-avond WIHO (oktober), de SID-IN beurs (januari) en de beroepenavond in maart, een jarenlange traditie van SJC.

Doorheen het studiekeuzetraject moedigen we de leerlingen aan om zichzelf te verkennen (hun interesses, waarden, persoonlijkheid, kennis en vaardigheden), om het hoger onderwijs in de breedte te verkennen (bijvoorbeeld het onderscheid tussen professionele bachelor PBA en de academische bachelor ABA), om zich te verdiepen in enkele studierichtingen, en om tot slot een goed onderbouwde keuze te maken waarmee de leerling zich kan binden.

De beroepenavond bood ook dit jaar onze laatstejaars de gelegenheid om studierichtingen in de diepte te verkennen door in dialoog te gaan met maar liefst zo’n 160 studenten en mensen uit het werkveld, die 80 verschillende studierichtingen vertegenwoordigden.

Uit een bevraging blijkt dat 38% van onze laatstejaars dankzij de beroepenavond het aantal keuzeopties heeft kunnen beperken. Bij ongeveer 18% van de leerlingen nam de twijfel echter opnieuw toe na de beroepenavond: het zet deze leerlingen aan om het keuzeproces opnieuw (deels) te doorlopen, wat kans geeft op een nieuwe, meer gefundeerde studiekeuze. En maar liefst 27% van onze laatstejaars heeft na de beroepenavond de studiekeuzeknoop definitief doorgehakt!

De beroepenavond zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van velen:

– alle sprekers die zich een avond vrij gemaakt hebben om met veel enthousiasme te getuigen over hun studierichting of job, en zo hun passie overbrachten op jonge mensen op de drempel van een belangrijke keuze

– Kaat, Katrijn, Ilse, Frédéric en Vincent van het oudercomité die sinds oktober onvermoeibaar gezocht hebben naar mensen uit het beroepenveld

– de collega’s van het secretariaat voor hun praktische ondersteuning

– de collega’s die host waren tijdens de beroepenavond

Dankzij jullie werd de beroepenavond voor vele zesdejaars opnieuw een kantelmoment in hun studiekeuzeproces: van harte bedankt voor jullie bijdrage!

Delphine Deleersnyder, Bieke Vercruysse en Ruben Verniest, werkgroep studiekeuzebegeleiding

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie