Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Een bijzondere Griekse namiddag woensdag 1 juni 2022

‘Eindelijk kan het weer’ was het gevoel bij de aankondiging van de Griekse namiddag, nadat ook die activiteit in twee voorgaande jaren afgelast was. Het concept bleef hetzelfde: een hele namiddag de leerlingen uit de richtingen Grieks van alle leerjaren verzamelen en onderdompelen in de Griekse cultuur, en tegelijk de banden tussen de leerlingen van de verschillende jaren aan te halen.

Het spreekwoordelijke ijs breken speelde de Grote Griekenlandquiz vlot klaar. Teams samengesteld uit leerlingen van verschillende jaren mochten hun kennis bewijzen in vragenrondes over de Griekse taal en cultuur, van de oudheid tot het heden. Alle deelnemers gingen gedreven de uitdaging aan, maar in de geest van de antieke Olympische Spelen kon er maar één team winnen. Die winnaars kregen een mooi aandenken mee.

Vervolgens stond per graad een workshop op het programma: de tweedejaars traden in het voetspoor van Archimedes en leerden aan de hand van experimenten enkele belangrijke uitvindingen en ontdekkingen van deze Griekse wetenschapper kennen: Ze berekenden het getal π aan de hand van veelhoeken, tekenden Archimedesspiralen, maten volumes en gewichten om de massadichtheid te vergelijken, experimenteerden met hefbomen en een Archimedesschroef.

De leerlingen van de tweede graad volgden een uiteenzetting door dr. Evelien Bracke over de receptiegeschiedenis van Medusa: door de eeuwen heen is deze mythologische figuur op verschillende wijzen geïnterpreteerd en voor uiteenlopende doelen van onder het stof gehaald. De klassieke oudheid verleent autoriteit, maar is niet altijd onschuldig en vraagt om een kritische blik.

Eveneens voor de gelegenheid uit de boekentoren afgedaald was prof. dr. Floris Bernard, die de oudste leerlingen doorheen de Byzantijnse literatuur gidste, een periode die veelal onderbelicht blijft in het lesprogramma op school. Ten onrechte, zoals de boeiende voorbeelden aantoonden.

Om de namiddag af te sluiten werden de leerlingen getrakteerd op een verfrissend ijsje, met pistachesmaak, de lokale specialiteit van het Griekse eiland Egina. Het was een geslaagde namiddag, die smaakte naar meer!

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie