Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Inschrijvingen 2014-2015 dinsdag 20 augustus 2013

De Vlaamse regering heeft een nieuw inschrijvingsdecreet uitgevaardigd dat de inschrijvingen regelt vanaf het volgende schooljaar.

Praktisch komt het voor onze school neer op het volgende:

1.In het eerste leerjaar kunnen maximaal 210 leerlingen ingeschreven worden. Dit moet gebeuren rekening houdend met de volgende modaliteiten:

a.Inschrijvingen voor broers & zussen van leerlingen in de humaniora / kinderen van personeelsleden (= voorrangsgroepen ): vanaf 1 februari 2014 (voorrang tot en met 28 februari  2014)

b.Inschrijvingen voor alle andere kinderen: vanaf zaterdag 15 maart 2014

Onze school behoort tot een LOP-gebied. Voor de scholen die behoren tot het LOP[1] is ook afgesproken dat er met een dubbele contingentering wordt gewerkt met als doel een sociale mix te bereiken. Dit betekent dat bij het begin van de inschrijvingen een contingent voorzien wordt voor GOK-leerlingen[2] (28%) en een contingent voor niet GOK-leerlingen (72%). Deze dubbele contingentering geldt tot en met 31 maart 2014.

Ter informatie:
Als een leerling beantwoordt aan een van de volgende indicatoren, wordt hij/zij beschouwd als een GOK-leerling:

·Het gezin wordt gesteund met één of meerdere studietoelagen.

·De ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, woonwagenbewoners).

·De moeder is niet in het bezit van ten minste een studiegetuigschrift van het 2de jaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs.

·De leerling leeft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin.

Mocht u geïnteresseerd zijn om uw zoon/dochter in te schrijven op onze school en u wenst verdere inlichtingen (bv. een uitnodiging voor de infoavond voor 12-jarigen), dan kan u gerust contact opnemen met de school op het nummer 09 228 32 40.

2. Inschrijvingen van het tweede tot het zesde jaar zijn mogelijk vanaf 22 april 2014


[1] LOP: Lokaal Overlegplatform

[2] GOK: Gelijke onderwijskansen

 

Voor bijkomende informatie klik hier.


Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie