Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Olympiades vrijdag 31 maart 2017

Klik hier om het fotoalbum van de Corsica-North Sea Challenge te bekijken

In sombere momenten plegen leerkrachten wel eens te denken dat leerlingen, als het over leerstof gaat, voornamelijk aanhangers zijn van het befaamde adagium: ‘Minder, minder, minder’. Wanneer duistere krachten dan allerlei olympiades beginnen te organiseren waarvoor ze verwachten dat leerlingen op vrije woensdagnamiddagen of zaterdagen zich de hersens zullen breken over vertalingen of vraagstukken, wordt er wel eens gezucht. Welke leerling zal zich daar uit vrije wil aan onderwerpen? Maar zie, dat blijken er heel wat te zijn. Aan de eerste ronde van de wiskunde olympiade deden maar liefst 28 leerlingen mee. Zes van hen gingen naar de tweede ronde en Wout Van de Velde uit 3 Lat B gaat door naar de finale van de Junior Wiskunde Olympiade. Vijf en zes Grieks-Latijnse deed het klassikaal met een ambitieuze metrische vertaling van een fragment uit de Odyssee. Er waren enthousiastelingen die zich hadden opgegeven zowel voor de olympiade Latijn als voor die van biologie — wat die arme leerlingen fysiek onmogelijk werd gemaakt omdat de eerste rondes op hetzelfde moment doorgingen. Allesbehalve objectief vindt ondergetekende dat ze beter allemaal voor Latijn hadden gekozen (OK, het waren niet allemaal leerlingen uit de Latijnse, maar we zijn soms breeddenkend) want de vragen voor biologie gingen voornamelijk over leerstof die onze leerlingen nog moesten krijgen en dat verklaart dat niemand hier doorging naar de tweede ronde.

Van de negen moedigen die zich over een duister stuk Cicero bogen, stootten er drie door naar de tweede ronde. En hoera, hoera, onze Maarten De Coen (6LWi) eindigde hier bij de tien besten en mag dat in mei in het Italiaanse Arpino, de geboortestad van Cicero, gaan vieren door daar in internationaal gezelschap nóg eens een tekst van Cicero te vertalen. Van achttien van onze leerlingen haalde diezelfde Maarten samen met Stef Claeys (6WeWi) ook voor chemie de tweede ronde en hij wordt verwacht in de finale. Helaas zal Maarten zijn kat sturen want hij kiest er voor die namiddag mee te doen aan de finale van de fysica olympiade. Daar duimen we heel hard voor , want als hij daar bij de beste vijf eindigt, mag hij onze kleuren gaan verdedigen op de Internationale Fysica olympiade in Indonesië. Go Maarten go! Omdat hij het niet kon laten, doet Maarten De Coen samen met Gitte Derluyn ook nog mee aan de sterrenkunde olympiade, maar daar zijn nog geen resultaten van bekend.

Aangestoken door al dat jeugdig intellectueel geweld vond Mevr. Boterdaele er niet beter op dan op een mooie zaterdagmorgen met tien vijfdejaars naar Luik te trekken om daar mee te doen aan de Corsica-North Sea Challenge. Met deze wetenschapswedstrijd willen de Universiteit Gent en de Universiteit van Luik het secundair onderwijs bij hun tweehonderdste verjaardag betrekken en de passie voor wetenschap aanwakkeren. Bij ondergetekende wakkerden ze vooral nieuwsgierigheid aan naar de zin en onzin van de benaming van die wedstrijd. Maar zie, het verwijst naar wat er te winnen was: een onderzoeksstage in Calvi (Corsica) of Oostende. Dat konden onze leerlingen niet in de wacht slepen, maar ze begrepen een beetje beter wat er op een van de vragenbundels daar stond: scientia liberavit nos (wetenschap heeft ons bevrijd) en vonden het een fantastische ervaring.

Hildegard Van Cauter (leerkracht)

lat

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie