Derde graad

Campus Visitatie

In de 3de graad (enkel ASO) biedt het Sint-Janscollege een brede waaier aan studierichtingen

In de sterk wiskundige richtingen heb je de mogelijkheid om te kiezen voor 6 uur of 8 uur wiskunde.

In sommige studierichtingen wordt 1 uur seminarie voorzien. Dit houdt in dat je vanuit een voorgesteld aanbod een project kan kiezen waaraan je gedurende een jaar zelfsturend, maar begeleid, werkt en waarvan je een te beoordelen eindproduct maakt, al dan niet in groepsverband.

 • 5de en 6de jaar met studierichtingen:
  • Economie-Moderne Talen
  • Economie-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
  • Grieks-Latijn
  • Latijn-Moderne Talen
  • Latijn-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
  • Latijn-Wetenschappen
  • Humane Wetenschappen
  • Moderne Talen-Wetenschappen
  • Wetenschappen-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
  • Wetenschappen-Wiskunde STEM (6 uur wiskunde)

→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 5de jaar: klik hier
→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 6de jaar: klik hier

Een 3de graad Sociale en Technische Wetenschappen (TSO) wordt op onze school niet georganiseerd. Binnen de Scholengemeenschap Edith Stein bestaat wel de mogelijkheid om die studierichting te volgen op IVV St.-Vincentius.

Bij elke graadovergang bespreken we met jou in klasverband en met je ouders op infomomenten (i.s.m. het CLB ) de keuze van de mogelijke studierichtingen, rekening houdend met je interesses, je talenten en je mogelijkheden.