Heiveld: +32.(0)9 228 32 40 Visitatie: +32.(0)9 228 34 62
Schooljaar 2017-2018 goed van start gegaan! donderdag 7 september 2017

Het SJC-schip is weer uitgevaren, met grotendeels dezelfde crew en voor een gekende missie.Toegegeven, een volledig kommerloze tocht is dat nooit. Het zal dit jaar niet anders zijn, maar de stuurlui zijn ervaren en houden de boot in rechte koers, ook al waren er nooit tevoren zoveel ‘passagiers’ aan boord.

Door de spectaculaire inschrijvingen in het 1ste jaar piekt het leerlingenaantal onverwacht hoog. Een nieuw record is gebroken, niet met enkele eenheden – zoals de laatste jaren gestadig het geval was – maar met vele tientallen.

Hoe komt dat allemaal? Is het door een mooi nieuw gebouw en de renovaties in de infrastructuur die we de laatste jaren konden realiseren? Heeft het te maken met de grotere doorstroming van een generatie lagereschoolkinderen? Die toename werd voorspeld, en het zou nog maar het begin zijn. Wist je dat er voor Gent een prognose bestaat over een aangroei van 3000 leerlingen in het secundair onderwijs tegen 2025?

De infrastructurele sprong voorwaarts en de demografische evolutie zullen wel voor een deel meespelen, maar toch verklaart dat niet volledig het succes van vandaag. Het heeft ongetwijfeld ook te maken met de faam van onze school, met onze aanpak, onze professionaliteit, onze veel geprezen warmte en lage drempels, onze eerlijkheid en geloofwaardigheid. Een school die zoveel ouders en jongeren blijft aanspreken, straalt zelfzekerheid uit. Voor ons mag dat allemaal op hetzelfde elan blijven doorgaan!

En toch zullen we moeten ingrijpen. Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen we niet in dezelfde mate inschrijven. Een kampeertoestand willen we te allen prijze vermijden. Er lijkt geen alternatief te zijn dan te werken met een aanmeldingssysteem. Trouwens, alle Gentse scholen stappen mee in die koerswijziging op het vlak van inschrijvings- politiek in het 1ste jaar. Het CAR (centraal aanmeldingsregister) is al boven de doopvont gehouden. Meer informatie volgt in de komende maanden.

Wat brengt dit schooljaar nog?

Tot nader order begint in september 2018 de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. Dat betekent dat we tegen nieuwjaar een uitgetekend plan moeten hebben.

Dit jaar staat geen bezoek van Brusselse doorlichtingsinspecteurs op het programma. Het verslag van de doorlichting vorig schooljaar ligt voor (het staat ter inzage op www.onderwijsinspectie.be) en bevat naast vele pluimen ook aanbevelingen en werkpunten. We krijgen tijd om daar werk van te maken, en willen dat niet op de lange baan schuiven.

Tegelijk hopen we dat dit schooljaar een zekere, ‘relatieve’ rust brengt, zodat we ons kunnen concentreren op onze corebusiness, en dat is: les geven. De vreugde van het les geven… Wat houdt dat in? Op het einde van de zomervakantie stond het mooi verwoord in een artikel van een leerkracht die terugblikt op haar loopbaan in het onderwijs.

Les geven is

• interesse wekken voor wat je wil brengen

• verwondering oproepen

• voor de klas staan zoals je echt bent

• leerlingen een boodschap meegeven voor hun leven

• niet alleen kennis overdragen, maar ook spreken vanuit levenservaring

• naast kennis ook wijsheid aanbieden • bezield lesgeven en je leerlingen graag zien

• enthousiame oproepen bij de leerling door zelf enthousiast te zijn

• empatisch zijn met je leerling

• leerlingen niet opleiden tot mensen die naadloos in te schakelen zijn in ons economisch groeimodel, maar tot kritische, ethisch handelende mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen

• overtuigd zijn dat je een schitterende job doet

Mag het in deze gezindheid een goed schooljaar worden voor ieder van ons!

directie

Campussen

De twee campussen van het Sint-Janscollege liggen op wandelafstand van elkaar, in het hart van Sint-Amandsberg.

Ligging & Bereikbaarheid Contacteer ons

Campus Heiveld

Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 32 40 E-mail: heiveld@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Heiveld

Campus Visitatie

Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg Tel: +32.(0)9 228 34 62 E-mail: visitatie@sjc-gent.be Wie contacteren? Campus Visitatie