Studieaanbod

Het Sint-Janscollege biedt je een brede waaier van keuzes, opties en studierichtingen.

Campus Heiveld

Eerste graad

 • 1ste jaar met keuzegedeelte:
  • Latijn
  • Latijn met STEM
  • Moderne
  • Moderne met STEM
  • Maatschappij en Welzijn
 • 2de jaar met basisoptie
  • Klassieke Talen
  • Moderne Talen en Wetenschappen
  • STEM – Wetenschappen
  • Maatschappij en Welzijn

→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 1ste jaar: klik hier
→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 2de jaar: klik hier

Tweede graad

In de tweede graad kan je kiezen uit verschillende studierichtingen ASO en één studierichting TSO.

 • 3de jaar met studierichtingen in ASO:
  • Economie A (4u. wiskunde)
  • Economie B (5u. wiskunde)
  • Grieks-Latijn A (4u. wiskunde)
  • Grieks-Latijn B (5u. wiskunde)
  • Latijn A (4u. wiskunde)
  • Latijn B (5u. wiskunde)
  • Humane Wetenschappen (4u. wiskunde)
  • Wetenschappen (5u. wiskunde)
  • Wetenschappen STEM (5u. wiskunde)
 • 3de jaar met studierichtingen in TSO:
  • Sociale en Technische Wetenschappen

→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 3de jaar: klik hier

Campus Visitatie

Tweede graad

 • 4de jaar met studierichtingen in ASO:
  • Economie A (4u. wiskunde)
  • Economie B (5u. wiskunde)
  • Grieks-Latijn A (4u. wiskunde)
  • Grieks-Latijn B (5u. wiskunde)
  • Latijn A (4u. wiskunde)
  • Latijn B (5u. wiskunde)
  • Humane Wetenschappen (4u. wiskunde)
  • Wetenschappen (5u. wiskunde)
 • 4de jaar met studierichtingen in TSO:
  • Sociale en Technische Wetenschappen

→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 4de jaar: klik hier

Derde graad

In de 3de graad (enkel ASO) biedt het Sint-Janscollege een brede waaier aan studierichtingen.

In de sterk wiskundige richtingen heb je de mogelijkheid om te kiezen voor 6 uur of 8 uur wiskunde.

In sommige studierichtingen wordt 1 uur seminarie voorzien. Dit houdt in dat je vanuit een voorgesteld aanbod een project kan kiezen waaraan je gedurende een jaar zelfsturend, maar begeleid, werkt en waarvan je een te beoordelen eindproduct maakt, al dan niet in groepsverband.

 • 5de en 6de jaar met studierichtingen:
  • Economie-Moderne Talen
  • Economie-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
  • Grieks-Latijn
  • Grieks-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
  • Latijn-Moderne Talen
  • Latijn-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
  • Latijn-Wetenschappen
  • Humane Wetenschappen
  • Moderne Talen-Wetenschappen
  • Wetenschappen-Wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)

→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 5de jaar: klik hier
→ Voor een overzicht van de lessentabellen van het 6de jaar: klik hier

Een 3de graad Sociale en Technische Wetenschappen (TSO) wordt op onze school niet georganiseerd. Binnen de Scholengemeenschap Edith Stein bestaat wel de mogelijkheid om die studierichting te volgen op IVV St.-Vincentius.

Bij elke graadovergang bespreken we met jou in klasverband en met je ouders op infomomenten de keuze van de mogelijke studierichtingen, rekening houdend met je interesses, je talenten en je mogelijkheden.